Inlägg från 2014

 

Varför måste man bygga på Näsbyfält?

När förra översiktsplanen för staden Kristianstad diskuterades var en av de mest kontroversiella frågorna om man skulle bygga på Näsbyfält. Naturskyddsföreningen i Kristianstad, Nordöstra Skånes Fågelklubb och Näsby Villaägarförening ansåg att gränsen för bebyggelse skulle vara Stridsvagnsvägen, och att den del av Näsbyfält som inte är naturreservat skulle fungera som strövområde och buffertzon mellan tätbebyggelsen och reservatet.

Nu har två av kommunens ledande politiker Pierre Månsson och Fredrik Axelsson fört fram planer på att bygga en helt ny skola på Näsbyfält. Vi i Naturskyddsföreningen har inget emot att det byggs en ny skola, men varför måste den byggas just på Näsbyfält? Och varför vill man bygga den på en helt annan del av Näsbyfält än de tre områden som kommunen trots protesterna ritade in som framtida bebyggelseområden i översiktsplanen?

Christer Neideman, Naturskyddsföreningen i Kristianstad

Ros och ris åt kommunpolitikerna

Vid WWFs och kommunens rådslag om hållbar utveckling på Krinova fick Kristianstads kommun och dess ledande politiker mycket beröm för sitt arbete för miljön och för att minska vår klimatpåverkan. Våra kommunpolitiker har varit framsynta och ställt upp för att avveckla de fossila bränslena inom kommunens verksamhet och de har stött Vattenrikeprojektet på ett bra sätt. Flera av kommunens tjänstemän lyfte under konferensen fram kommunens klimatsmarta tankar om att bebygga redan utnyttjad mark i centrum och hålla ihop handeln i centrum för att minska transporterna samt bygga ut kollektivtrafiken.

Men det finns en blind fläck hos kommunpolitikerna (både alliansen och oppositionen) och det är miljöpåverkan från externa stormarknader. När C4 shopping diskuterats har politikerna påstått att motståndarna bara var andra handlare som var rädda för konkurrens och att ”kommunen måste släppa fram entreprenörer”. Nu har det visat sig att 60 % av Kristianstadsborna är mot projektet. Var det därför politikerna inte ville ha en folkomröstning?

Naturskyddsföreningen har hela tiden pekat på de negativa miljöeffekterna av att anlägga en extern stormarknad i stället för att satsa på stadskärnan och det nya handelsområdet Härlövs ängar. Varför tog man aldrig upp trafikens miljöpåverkan i den så kallade ”Handelsutredningen”? Varför nonchalerar man i debatten både folkviljan och miljöargumenten?

Inga löntagare får mer pengar att handla för bara för att det byggs nya stormarknader. Det innebär att man vid en nyexploatering av ett nytt handelsområde utarmar andra. Att bygga ett tredje handelsområde, dessutom på utmärkt åkerjord, är inte seriöst om man vill uppnå våra miljökvalitetsmål. Förutom förstörd åkermark bidrar man till ökad bilism. Det självklara är att fortsätta bygga ut i centrum och på Härlöv.

Vill man verkligen ha en hållbar utveckling så måste kommunpolitikerna ta sitt planmonopol på allvar och ta hänsyn både till folkviljan och miljön.

Christer Neideman

Naturskyddsföreningen i Kristianstad