Floravårdsgruppen

Råby

Fältnocka

Floravårdsgruppen träffas under vinterhalvåret varannan tisdag (jämna veckor) kl 18.30 på Studiefrämjandet Kristianstad ( Västra Storgatan 51 h). Under fältsäsongen är vi ute varje tisdagkväll och floraväktar eller inventerar. Dessutom leder vi ett antal floravandringar.

Är du intresserad av växter och vill lära dig mer kontakta Kjell-Arne Olsson 073–7454994 eller Kenth Ljungberg  0708- 98 19 19

Fältnocka finns på några ställen i Bromölla och på Tosteberga ängar. Den floraväktar vi i samarbete med Lunds botaniska förening och räknar varje år precis som många andra skyddsvärda arter. Vill du vara med och räkna?
Meddela alla fältnockor, blåklintar och annat du reagerat på till Kjell-Arne.

smörbollar

Smörbollar är årets växt 2016. Rapportera gärna in dem på artportalen!