Floravårdsgruppen

Råby

 Floravårdsgruppen träffas under vinterhalvåret varannan tisdag (jämna veckor) kl 18.30 på Studiefrämjandet Kristianstad ( Västra Storgatan 51 h).Hösten 2017 ägnar vi oss åt vattenväxter.
Under fältsäsongen är vi ute varje tisdagkväll och floraväktar eller inventerar. Dessutom leder vi ett antal floravandringar.

Är du intresserad av växter och vill lära dig mer kontakta Kjell-Arne Olsson 073–7454994 eller Kenth Ljungberg  0708- 98 19 19 :

Fältnocka ( bild ovan) finns på några ställen i Bromölla kommun och på Tosteberga ängar.
Den floraväktar vi i samarbete med Lunds botaniska förening och räknar varje år precis som många andra skyddsvärda arter. Vill du vara med och räkna?

Gullpudra är årets växt 2018. Rapportera in alla dina fynd på artportalen!