Kontakt

Hemsidan Christer Neideman mail  klicka på namnet eller ring  044-212959
Medlemsfrågor Agneta Björklund 044-24 444
Kontakt med Studiefrämjandet Karin Bergendal 044-91 347
Floravårdsgruppen Kenth Ljungberg 070-8981919
Handla miljövänligt Karin Bergendal 044-91 347, 073-8003667
Natursnokarna  
Gyetorpsprojektet Christer Neideman 044-21 29 59
Remisser Christer Neideman 044-21 29 59

 

E-post skickas till alla styrelsemedlemmar i Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla om du skickar mailet till Christer Neideman och skriver ” till hela styrelsen”

Brev skickas till denna adress: (Christer Neidemans hemadress)

Naturskyddsföreningen Kristianstad och Bromölla

Segrells väg 11, 291 94  KRISTIANSTAD

 

Bankgiro: 5720 – 4299

Organisations-nr: 838201 – 4119