Välkommen till våra aktiviteter!

Vårsommarprogram2018NYAST  Länken leder till en pdf med vårt aktuella program
Tryckta program  finns  på biblioteken i våra kommuner.
Även om du är medlem får du inte hem programmet i brevlådan automatiskt.
Vill du ha det hemskickat nästa gång meddela namn och adress till b.ahlner@telia.com

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla:s facebooksida (länk)

måndag 16 juli Floravandring vid Furuhov i Åhus
Kjell-Arne olsson och Sven Birkedal leder
Samling Idrottsplatsens p-plats, infart via Fregattvägen. kl 18
Medtag fika
torsdag 9 aug
Floravandring vid Gropahålet
Kenth Ljungberg leder i tallskogen där i de ”renoverade” områdena.
Samling: vid affären i Yngsjö för samåkning kl 18
Medtag fika
söndag 12 aug Vandringar på Linnerundan ( 6 km) med Evert Valfridsson
(i samarbete med NÖ Skånes fågelklubb)
Samling på naturums p-plats kl 8.00
Medtag kikare och fika

Vet du att du kan läsa om aktiviteterna som ägt rum under fliken Aktiviteter
Där står tipssvaren och vinnarna från 12 maj i Bromölla

Vandringar på Linnerundan ( 6 km) med Evert Valfridsson
(i samarbete med NÖ Skånes fågelklubb)
sön 12 aug, ons 15 aug, ons 22 aug, ons 19 sep, ons 26 sep, kl 8.00
onsdagar 3 okt,10 okt,17 okt, 24 okt,31 okt ,lör 3 nov, sön 11 nov kl 9.00
sön 25 nov, sön 9 dec kl 10.00
Vandringen tar 4-5 timmar
Samling
naturums p-plats  Medtag fika och kikare 

ALLA ÄR VÄLKOMNA även de som inte är medlemmar.
Det är GRATIS
om inget annat anges,
men man delar på bilkostnaden 5 kr/mil och passagerare.

 Sländan med foton och beskrivningar av ca 1300 arter  Sländanlänk

Vi samarbetar med STUDIEFRÄMJANDET, som arbetar med tonvikt på natur och miljö