Om oss

Naturskyddsföreningen Kristianstad är Naturskyddsföreningens lokala krets i Kristianstadsområdet. Föreningen bildades 1921 under namnet ”Kristianstads Naturskyddsförening” och alltsedan dess har vårt verksamhetsområde varit Kristianstad och Bromölla kommuner. Vi är en ideell, politisk och religiöst obunden förening och alla är välkomna att bli medlemmar hos oss!

Följ med på utflykter och studiebesök runt om i Skåne, kom och lyssna på intressanta föredrag eller gå med i någon av våra studiecirklar! Se under ”Aktiviteter” vad som är på gång just nu! Alla är välkomna att vara med på våra arrangemang, såväl medlemmar som icke-medlemmar.

Programmet planeras två gånger om året och skickas ut till alla fullbetalande medlemmar som bor i vårt verksamhetsområde i februari respektive september med Sveriges Natur.
Du kan även alltid hitta en uppdaterad version av programmet här .

Här hittar du våra Kretsstadgar och Verksamhetsplan för 2020.

Är du intresserad av natur- och miljöfrågor? Vill du knyta intressanta kontakter och lära känna trevliga människor som delar ditt intresse? Vill du lära dig mer om växter och djur i din omgivning? Vill du stödja arbetet att skydda och bevara naturen och dess variationsrikedom omkring dig? Då är Naturskyddsföreningen föreningen för dig! 

Som medlem får du hem tidskriften Sveriges Natur i brevlådan fem gånger per år. Du kan även prenumerera på årsböcker från riksföreningen respektive från Naturskyddsföreningen Skåne.

Kontakta gärna Rune Stenhom Jakobsen på 0707-287974 eller rune.s.jakobsen@gmail.com om du vill bli medlem eller har frågor.

Vår historia i korta drag

Den lokala naturskyddsföreningen bildades för att skydda fågellivet längs Helgeå mot jakt. Kristianstads Naturskyddsförening bildades 27 april 1921 av ett trettiotal intresserade. Föreningen lät anlägga skyddsplanteringar och häckningsplatser på sina skyddsområden. Man utfodrade fåglar under vintern och på förslag av föreningen byggdes också ett par fågeltorn, 1962 vid Udden och 1964 vid Näsbyfält.

En av de första åtgärderna som styrelsen gjorde var att begära fridlysning av svanarna inom Kristianstads län, vilket fick till följd att de snart fridlystes i hela landet. Man medverkade också till skydd av bland annat blåkråkan, kungsfiskaren och brushanen samt att jakten på änder och gäss förkortades. När Einar Dörring blev ordförande 1943 önskade han att föreningens verksamhet skulle breddas från främst fågelskydd till mera allmänt naturskydd, och detta underströks i de nya stadgar som antogs år 1950.