Gyetorpsprojektet

gyetorp072

Föreningen startade under år 2011 ett projekt för att inventera, röja och på längre sikt skydda Gyetorpsområdet som naturreservat. Gyetorp ligger vid kusten norr om Tosteberga ängar på gränsen mellan Kristianstad och Bromölla kommuner. Området har stora naturvärden och omfattar flera biotoper men bör framförallt skyddas på grund av sin rika flora och i synnerhet för sitt artrika rikkärr.
Vi började med att skriva till Länsstyrelsen och begära att området skyddas som reservat. Vi sökte sedan tillsammans med Kristianstad kommun pengar för Lokalt Naturvårdsarbete (LONA-pengar) från Länsstyrelsen. Föreningen har fått pengar för ett fyraårigt projekt för att inventera och röja sly i området i väntan på att det kan bli naturreservat.
Från slutet av år 2011 och fram till november 2013 har föreningen genom Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti också fått möjlighet att ha två ”anställda” som arbetar med röjningen av området.Ett nytt elstängsel har satts upp för att kunna styra kornas bete bättre. En spång har byggts tvärs över mitten av kärret och två av de gamla stättorna har bytts ut mot nya.

Projektet har lyckats när området år 2020 blivit ett stort, nytt naturreservat!

honungsbl067

Honungsblomster

Här kan du hämta en inventering av området gjord av studenter från Högskolan Kristianstad: HKrinventering

med bilagor: Bilagor HKr inventering