Skogsgruppen

Skogsgruppen startades 2019. Vi lär oss signalarter, vad nyckelbiotoper är och inventerar i skogarna.

Kontakt: Maria Thyr, 073-0711470, maria.thyr@hotmail.com