Klimatverkstad

Nästa träff:   27 maj kl 18.30 via Zoom
Tema: samråds-aktivitet och EU-val
(kontakta oss för zoomlänk om du inte är med på maillistan för gruppen)

 

Klimatverkstad är ett forum för klimatengagerade, med målet att vara en blåslampa för klimatarbete inom Kristianstads kommun.

Tillsammans kan vi skynda på och lyfta upp viktiga klimatåtgärder på lokal nivå. Vårt stora fokus är på utsläppsminskning och på att de organisationer som deltar blir bra förberedda inför kommunens samrådsmöten om klimat. Klimatverkstad fungerar som en studiecirkel hos Studiefrämjandet och är till för de som vill bli bättre på att förstå sammanhang inom klimatarbetet och för de som redan är engagerade. Naturskyddsföreningen, FN-föreningen och Fridays For Future initierade Klimatverkstad.

Kontakt: Rune Stenholm Jakobsen, 070-7287974, rune.s.jakobsen(a)gmail.com eller Christer Neideman, 076-7766106,  christerneideman(a)gmail.com

 

Levande dokument – våra sammanställningar

Vi samlar våra idéer i levande dokument, där alla kan lägga en kommentar i marginalen. Det är inte ståndpunkter, utan förslag som är öppna för debatt. Vissa av våra levande dokument känner vi är genomarbetade, medan andra behöver byggas på.

Våra förslag på viktigaste skärpningsbehov i kommande klimatkontrakt

Lokal energiproduktion

Transporter

Jordbruk

Övergripande klimatarbete

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Videor – lokalt om klimat

Kristianstad & klimatet – en snabb överblick (https://youtu.be/3Qp4I7uMuMU)

Transporter – introduktion till Kristianstads transportutsläpp (https://youtu.be/jM2EveiC8cs)
Klimatläget i Kristianstad  – 1 timme webbinarium med Kristianstads kommuns Klimatstrateg från 22 feb. 2021  (https://youtu.be/QfmEWWpMlPw)

Lantbruket och klimatet – ett helhetsgrepp (https://www.youtube.com/watch?v=iMsXSI_Jpdc)

Tidigare träffar

8 maj 2024 kl 18.30 via zoom
Tema: Långebrogatan och EU-valkampanj för klimatet

 

19 mars 2024 kl 18.30 via zoom
Tema: EU-val och Lokala klimatkontrakt

 

21 feb 2024 kl 18.30 via zoom
Tema: Samrådsmötens upplägg och lokala klimatkontrakt

 

4 feb 2024 – öppet möte på Studiefrämjandet
Linnea Skoogh berättar om Kristianstads kommuns arbete med lokala klimatkontrakt och klimatinvesteringsplan

 

4 dec 2023 kl 18.00 via Zoom
Tema: Status och spaning

26 juni kl 18.00 – Klimatkontraktet
Vi tog fram en prioriterad lista för kommande årlig skärpning av klimatkontraktet
26 juni 2023 Klimatverkstads synpunkter på klimatkontraktet

 

28 feb – Årligt öppet möte
Klimatläget i Kristianstads kommun

 

21 feb 2023 kl 18.00
Tema: Energieffektivitet – tema för kommande samrådsmöte

 

Tisdag 31 jan kl 18.00
Tema: Energieffektivitet och klimatkontrakt
Vi diskuterade klimatkontraktets innehåll och påbörjade levande dokument för Energieffektivisering för kommande samrådsmöte

 

Tisdag 17 jan kl 18.00
Tema: Uppföljning av klimatverkstadens vägval
Vi diskuterade hur det gått för berättelsespåret: Climaginaries, om de aktuella styrande dokumenten Klimatkontraktet och Klimat- och Miljöplanen samt övriga sätt att göra skillnad med klimatverkstaden.

2022

Torsdag 15 dec kl 18.00
Tema: Lokalpolitik i praktiken
Vi träffade en företrädare för lokalpolitik för att få höra mer om hur man går tillväga för att föreslå politik och vilka fallgropar och verktyg som finns tillgängliga.

 

Lördag 12 nov kl 17.00
Tema: Status för Klimatverkstad – vägval och strategi
Vi diskuterade hur vi bäst går vidare efter senaste tidens stora arbete kring valet och klimat- och Miljöplanen

 

(uppehåll i studiecirkelträff p g a evenemangen Politikerutfrågning och Framtidsveckan)
Tisdag 7 juni kl 18.00
Tema: Remiss Klimat- och miljöplanen
Vi diskuterade Kristianstad kommuns kommande klimat- och miljöplan och kunde därefter framföra synpunkterna på efterföljande samrådsmötet. Läsa vår förenings remissvar under ”vad vi tycker”

 

Onsdag 11 maj kl 18.00
Tema: Bedömning av klimatenkäten
Vi studerade partiernas svar på klimatenkäten och sammanställde en bedömning.

 

Torsdag 21 april kl 19.00
Tema: Bedömning av klimatenkäten
Vi studerade partiernas svar på klimatenkäten och sammanställde en bedömning.

 

Onsdag 13 april kl 18.00
Tema: Bedömning av klimatenkäten
Vi studerade partiernas svar på klimatenkäten och sammanställde en bedömning.

 

Onsdag 2 mars kl 18.00
Tema: Cykelinfrastruktur
Vi gick på djupet kring vilka åtgärder inom cykelinfrastruktur som är viktiga att prioritera.

2021

Onsdag 1 december  kl 18.00
Tema: Lokal energiproduktion del 2 – biobränslen – främst träflis
Vi studerade träflisens påverkan på klimatet och försökte få en bättre bild av de komplexa sammanhang kring skog, klimat och biologisk mångfald.

 

Onsdag 17 november kl 18.00
Tema: Lokal energiproduktion del 1 – solvärme och solceller
Vi bjöd in Härnösands kommun att berätta om pilotprojekt som storskaligt ger varmvattten från solpaneler. Vi diskuterade solcellsplacering.

 

Onsdag 3 november kl 18.00
Tema: Cirkulär ekonomi med återvinningsfokus
Vi gick på djupet med större systemfrågor efter samrådsmötet på Returum. Sammanställning inskickad

 

Tisdag 12 oktober kl 18.00
Tema: Övergripande klimatarbete
Vi blev insatta i nya projektet Viable Cities och vilka åtagande Kristianstads kommun har gjort i och med detta.

 

Onsdag 12 maj kl 18.00
Tema: Jordbruk del 5 – Agroforestry + sammanfattning inför samrådsmötet
Detta blir sista mötet innan samrådsmötet 28 maj. Maria Attström berättar om vad hon tagit reda på om agroforestry

Svenska agroforestryföreningen
https://www.agroforestry.se/

 

Torsdag 29 april kl 18.00
Tema: Jordbruk – del 4 – återvätning av odlade utdikade torvmarker
Fokus denna gången blir utdikade torvmarker, som står för ett stort utsläpp och samtidigt har potential att återskapas med stora fördelar och bra kostnadseffektivitet. Detta rör även biodiversitet, vattenresurser, ekosystemtjänster, markägarrättigheter och mycket mer. Naturskyddsföreningen anser: ”Torvmarker och andra marker med högt organiskt innehåll, som dikats för jord- eller skogsbruk, ska som huvudregel återvätas”.
Peter Malm från Hushållningssällskapet är sannolikt med oss en stund och det är bra att tänka ut frågor kring regler – vad gör det svårt för markägare att återväta?

Till nästa möte är det bra att läsa

1) Pressmedelandet – Stora utsläpp från liten yta 2020-02-05

2) Undersökningen jag skrivit som underlag för PMet (bifogat pdf i Runes mail) Här finns också bra länkar till viktiga rapporter.

3) Bli inspirerad på Naturskyddsföreningens våtmarkshemsida : https://www.naturskyddsforeningen.se/vatmarker

4) kan man danska så finns det spännande läsning från danmarks naturfredningsforening, där man föredömligt haft dialog med lantbruksorganisationerna om att ta ut stora ytor ur drift.
https://www.dn.dk/nyheder/lavbundsjorde-er-et-af-de-allerbilligste-klimavirkemidler/
https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/landbrug/lavbundsjorde/


Onsdag 14 april kl 18.00
Tema: Jordbruk – del 3 Fokus baljväxter och brukarperspektiv.
Vad ska till för att göra det attraktivt att satsa på att odla protein för human föda. Vi hoppas få sällskap av inbjudna insatta producenter och Hushållningssällskapet som har jobbat mycket med detta.
Till nästa möte är det värdefullt om vi kan leta upp info kring:
1) kan vallskörd bli gödsel för andra åkrar – direkt – eller via biogas/biokol – och därmed göra det onödvändigt med gödsel från djur och mineralgödsel? Finns alla ämnen som behövs?
2) Finns en överblick över hur mycket av Sveriges/Kristianstads åkrar som används till olika saker, såsom foderproduktion/livsmedel/annat? tex något så enkelt som ett cirkeldiagram
3) Vilka fler lokala aktörer finns som kan vara intresserade av en samlat klimatsatsning? kan vi hitta alla ekologiska lantbruk?
Videotips: Maria Attström fann två bra videos med Elin Röös, SLU – jag rekommenderar båda även om några frågor uppstår.
https://youtu.be/Y1w4wkFYCTs
https://youtu.be/eyZPNxcKyic
Här är även en spännande kolinlagringsartikel:
https://landetsfria.nu/2020/nummer-129/mikrober-for-klimatet/

 

Måndag 22 mars kl 18.00
Tema: Jordbruk – del 2
Vi fortsätter bygger upp idéer och förslag för att minska utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn inom kommunen. Kolla gärna igen på höstens webinar om lantbruket och klimatet här. du behöver denna kod för att komma in: ?0rarM9g

 

Måndag 8 mars kl 18.00
Tema: Jordbruk
Vi bygger upp idéer och förslag för att minska utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn inom kommunen.
Vill du spana idéer mellan mötena så kolla gärna:

Ekolantbrukarnas lättlästa rapport med skön grafik – en helhetsbild av klimat/jordbruk
https://www.ekolantbruk.se/pdf/169161.pdf
Kolla gärna den helt nya policy om klimat och transporter från Naturskyddsföreningen här:
https://m.naturskyddsforeningen.se/om/dokument-media/policydokument

 


Torsdag 11 feb kl 18.00

Tema: Transporter del 3
Vi fortsätter mer brainstorming och diskussion kring konkreta lösningar

Vill du spana idéer fram till mötet så finns det några tips:
– Lyssna på ett bra samtal med proffs om trafikplanering:
http://miljopodden.nu/2019/09/09/christer-ljungberg-trivector/
– Läs gärna trafikplan2019 (stort dokument – bra att läsa cykeldelen)
– Vilka beteendeförändringskampanjer har fungerat i andra länder/städer?
– Hur kan man samhällsplanera bort bilen?
– Fler cykelsatsningar
– 12 miljoner årligen till flygplats – kan de användas bättre kanske?

 

20 jan 2021 kl 18.00
Tema: Transporter del 2
Efter förre mötets introduktion till utsläpp från transporter i Kristianstad, är det dags för mer brainstorming och diskussion kring konkreta lösningar.
Vill du spana idéer fram till mötet så finns det några tips:
Vilka beteendeförändringskampanjer har fungerat i andra länder/städer?
Hur kan man samhällsplanera bort bilen?
Vad kommer tekniken att kräva av samhällsplaneringen i närmsta framtid (tex elcyklar och elbilar)?
Hur underlättar man för folk att använda hållbara trafikslag?

 

4 jan 2021 kl 18.00
Tema: Transporter
Rune S Jakobsen från Naturskyddsföreningen kan kort gå igenom:
1) transportdelen av kommunens klimatredovisning 2020 (som Magnus Lund gick igenom på det första samrådsmöte)
https://www.kristianstad.se/contentassets/5c03df293532416e9d9c866836b6e69b/klimatredovisning_2020.pdf

2) 2030-sekretariatets mätning över fossilfria transporter i kommunen:
https://2030.miljobarometern.se/kommun/helhet/index/fossil-energianvandning-i-nya-personbilar-h2-kh/kristianstad

3) läget angående cykelarbetet i kommunen

Utifrån dessa kan vi identifiera hinder och klimatbovar och vi kan spana på lösningar och konstruktiva förslag.

Klimatverkstad startade upp under 2021