Klimatverkstad

Klimatverkstad är ett forum för klimatengagerade, med målet att vara en blåslampa för klimatarbete inom Kristianstads kommun.

Tillsammans kan vi skynda på och lyfta upp viktiga klimatåtgärder på lokal nivå. Vårt stora fokus är på utsläppsminskning och på att de organisationer som deltar blir bra förberedda inför kommunens samrådsmöten om klimat. Klimatverkstad fungerar som en studiecirkel hos Studiefrämjandet och är till för de som vill bli bättre på att förstå sammanhang inom klimatarbetet och för de som redan är engagerade. Naturskyddsföreningen, FN-föreningen och Fridays For Future initierade Klimatverkstad.

Kontakt: Christer Neideman, 076-7766106,  christerneideman@gmail.com
eller Rune Stenholm Jakobsen, 070-7287974, rune.s.jakobsen@gmail.com

Levande dokument

Levande dokument om transporter:  Klicka här

Levande dokument – jordbruk:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Video 

1. Transporter – introduktion till Kristianstads transportutsläpp (länk: https://youtu.be/jM2EveiC8cs)
2. Klimatläget i Kristianstad  – 1 timme webbinarium med Kristianstads kommuns Klimatstrateg från 22 feb. 2021 : https://youtu.be/QfmEWWpMlPw

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nästa möte

Onsdag 12 maj kl 18.00

Meeting ID: 861 4292 3814

TEMA: Agroforestry + sammanfattning inför samrådsmötet
Detta blir sista mötet innan samrådsmötet 28 maj. Maria Attström berättar om vad hon tagit reda på om agroforestry och vi noterar som vanligt ner idéer i vårt levande dokument. Vi sammanfattar det levande dokumentet – OBS vill du vara med att skriva det färdiga dokumentet? hör av dig så du kan få editor-tillgång

Länktips:
https://www.slu.se/ew-nyheter/2020/4/skogsjordbruk–ett-satt-att-bromsa-klimatforandringarna/

Svenska agroforestryföreningen
https://www.agroforestry.se/

Läsa gärna i det levande dokumentet och lägg kommentarer:
https://docs.google.com/document/d/1TTVtkSgRSdXrfNt0V-2KV2StU2cH93LMNwYKd_rgTWs/edit#

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Tidigare träffar

Torsdag 29 april kl 18.00

Tema: Jordbruk – del 4 – återvätning av odlade utdikade torvmarker

Fokus denna gången blir utdikade torvmarker, som står för ett stort utsläpp och samtidigt har potential att återskapas med stora fördelar och bra kostnadseffektivitet. Detta rör även biodiversitet, vattenresurser, ekosystemtjänster, markägarrättigheter och mycket mer. Naturskyddsföreningen anser: ”Torvmarker och andra marker med högt organiskt innehåll, som dikats för jord- eller skogsbruk, ska som huvudregel återvätas”.
Peter Malm från Hushållningssällskapet är sannolikt med oss en stund och det är bra att tänka ut frågor kring regler – vad gör det svårt för markägare att återväta?

Till nästa möte är det bra att läsa

1) Pressmedelandet – Stora utsläpp från liten yta 2020-02-05

2) Undersökningen jag skrivit som underlag för PMet (bifogat pdf i Runes mail) Här finns också bra länkar till viktiga rapporter.

3) Bli inspirerad på Naturskyddsföreningens våtmarkshemsida : https://www.naturskyddsforeningen.se/vatmarker

4) kan man danska så finns det spännande läsning från danmarks naturfredningsforening, där man föredömligt haft dialog med lantbruksorganisationerna om att ta ut stora ytor ur drift.
https://www.dn.dk/nyheder/lavbundsjorde-er-et-af-de-allerbilligste-klimavirkemidler/
https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/landbrug/lavbundsjorde/

Onsdag 14 april kl 18.00
Tema: Jordbruk – del 3 Fokus baljväxter och brukarperspektiv.
Vad ska till för att göra det attraktivt att satsa på att odla protein för human föda. Vi hoppas få sällskap av inbjudna insatta producenter och Hushållningssällskapet som har jobbat mycket med detta.
Till nästa möte är det värdefullt om vi kan leta upp info kring:
1) kan vallskörd bli gödsel för andra åkrar – direkt – eller via biogas/biokol – och därmed göra det onödvändigt med gödsel från djur och mineralgödsel? Finns alla ämnen som behövs?
2) Finns en överblick över hur mycket av Sveriges/Kristianstads åkrar som används till olika saker, såsom foderproduktion/livsmedel/annat? tex något så enkelt som ett cirkeldiagram

3) Vilka fler lokala aktörer finns som kan vara intresserade av en samlat klimatsatsning? kan vi hitta alla ekologiska lantbruk?

Tveka inte kommentera i det levande dokumentet om ni hittar något mellan våra möten, eller om du missade et möte.
Videotips: Maria Attström fann två bra videos med Elin Röös, SLU – jag rekommenderar båda även om några frågor uppstår.
https://youtu.be/Y1w4wkFYCTs
https://youtu.be/eyZPNxcKyic
Här är även en spännande kolinlagringsartikel:
https://landetsfria.nu/2020/nummer-129/mikrober-for-klimatet/

Måndag 22 mars kl 18.00

Tema: Jordbruk – del 2

Vi fortsätter bygger upp idéer och förslag för att minska utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn inom kommunen.

Kolla gärna igen på höstens webinar om lantbruket och klimatet här. du behöver denna kod för att komma in: ?0rarM9g   
Se allt igen här

Måndag 8 mars kl 18.00

Tema: Jordbruk

Vi bygger upp idéer och förslag för att minska utsläppen av växthusgaser från jordbrukssektorn inom kommunen.
Vill du spana idéer mellan mötena så kolla gärna:
Ekolantbrukarnas lättlästa rapport med skön grafik – en helhetsbild av klimat/jordbruk
https://www.ekolantbruk.se/pdf/169161.pdf
Kolla gärna den helt nya policy om klimat och transporter från Naturskyddsföreningen här:

Torsdag 11 feb kl 18.00

Tema: Transporter del 3 (även tema för nästa samrådsmöte)

Vi fortsätter mer brainstorming och diskussion kring konkreta lösningar

Vi har ett levande dokument vi fyller på och ändrar i – du hittar dokumentet här ovan.

Vill du spana idéer fram till mötet så finns det några tips:
– Lyssna på ett bra samtal med proffs om trafikplanering:
http://miljopodden.nu/2019/09/09/christer-ljungberg-trivector/
– Läs gärna trafikplan2019 (stort dokument – bra att läsa cykeldelen)
– Vilka beteendeförändringskampanjer har fungerat i andra länder/städer?
– Hur kan man samhällsplanera bort bilen?
– Fler cykelsatsningar
– 20 milj till flygplats – kan de användas bättre kanske?

20 jan 2021 kl 18.00

Tema: Transporter del 2 (även tema för nästa samrådsmöte)

Efter förre mötets introduktion till utsläpp från transporter i Kristianstad, är det dags för mer brainstorming och diskussion kring konkreta lösningar

Vi har ett levande dokument vi fyller på och ändrar i. Det kommer finnas på ett moln på nätet så vi alla kan få tillgång.

Vill du spana idéer fram till mötet så finns det några tips: Vilka beteendeförändringskampanjer har fungerat i andra länder/städer? Hur kan man samhällsplanera bort bilen? Vad kommer tekniken att kräva av samhällsplaneringen i närmsta framtid (tex elcyklar och elbilar)? Hur underlättar man för folk att använda hållbara trafikslag?
…………………………………
4 jan 2021 kl 18.00

Tema: Transporter (även tema för nästa samrådsmöte)

Rune S Jakobsen från Naturskyddsföreningen kan kort gå igenom:
1) transportdelen av kommunens klimatredovisning 2020 (som Magnus Lund gick igenom på det första samrådsmöte)
https://www.kristianstad.se/contentassets/5c03df293532416e9d9c866836b6e69b/klimatredovisning_2020.pdf

2) 2030-sekretariatets mätning över fossilfria transporter i kommunen:

https://2030.miljobarometern.se/kommun/helhet/index/fossil-energianvandning-i-nya-personbilar-h2-kh/kristianstad

3) läget angående cykelarbetet i kommunen

Utifrån dessa kan vi identifiera hinder och klimatbovar och vi kan spana på lösningar och konstruktiva förslag.