Floravårdsgruppen

Råby Floravårdsgruppen träffas vanligtvis under vinterhalvåret varannan tisdag (jämna veckor) kl. 18.30 på Studiefrämjandet Kristianstad
(Västra Storgatan 51 h).
Under fältsäsongen är vi ute varje tisdag kväll och floraväktar eller inventerar. Dessutom leder vi ett antal floravandringar.
Vi finns på facebook (länk)

Är du intresserad av växter och vill lära dig mer kontakta Kjell-Arne Olsson 0737-45 49 94

Fältnocka (bild ovan) finns på några ställen i Bromölla kommun och på Tosteberga ängar. Den floraväktar vi i samarbete med Lunds botaniska förening och räknar varje år precis som andra  skyddsvärda arter.
Vill du vara med och räkna?

 

 

 

 

 

 

Årets växt 2022 Grönpyrola

Bilden är tagen av Christer Neideman och kommer från Sländan. (länk) Där kan du se utbredning i Skåne, när den blommar m.m.

Rapportera in alla dina fynd på Artportalen!