Representation

Representanter för kretsen i olika samrådsgrupper och råd: 

Kristianstads kommuns samrådsgrupp för klimatet – Rune Stenholm Jakobsen och Anita Gunnarsson

Klimatneutrala Kristianstad 2030 – Rune Stenholm Jakobsen och Anita Gunnarsson

Samrådsgruppen för biosfärområdet Kristianstads vattenrike – Christer Neideman

Referensgruppen för grågåsförvaltning – Christer Neideman

Framtidsveckan – Anita Gunnarsson

Vattenråd för Skräbeån – Anita Zieme

Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten – Åsa Jidebom

Österlens vattenråd – Karin Bergendal

Vattenrådet för Helge å – Bengt Klingheim

Ivösjökommittén – Anita Zieme

Stiftelsen Bromölla natur- och kulturmiljövårdsfond – Anita Zieme