Representation

Representanter för kretsen i olika samrådsgrupper och råd: 

Kristianstads kommuns samrådsgrupp för klimatet – Rune Stenholm Jakobsen 0707 – 28 79 74 rune.s.jakobsen(a)gmail.com och Anita Gunnarsson 076 – 7638448 anita.g.kiaby(a)icloud.com

Klimatneutrala Kristianstad 2030 – Rune Stenholm Jakobsen 0707 – 28 79 74 rune.s.jakobsen(a)gmail.com och Anita Gunnarsson 076 – 7638448 anita.g.kiaby(a)icloud.com

Samrådsgruppen för biosfärområdet Kristianstads vattenrike – Christer Neideman 0767 – 76 61 06 christerneideman(a)gmail.com

Referensgruppen för grågåsförvaltning – Christer Neideman 0767 – 76 61 06 christerneideman(a)gmail.com

Framtidsveckan – Anita Gunnarsson 076 – 7638448 anita.g.kiaby(a)icloud.com

Vattenråd för Skräbeån – Flemming Lindskov 0707 – 47 47 10 jgf4719(a)gmail.com

Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten – Flemming Lindskov 0707 – 47 47 10 jgf4719(a)gmail.com

Österlens vattenråd – Flemming Lindskov 0707 – 47 47 10 jgf4719(a)gmail.com

Vattenrådet för Helge å – Bengt Klingheim 0702 – 900833 bengt(a)klingheim.nu och Flemming Lindskov 0707 – 47 47 10 jgf4719(a)gmail.com

Ivösjökommittén – Flemming Lindskov 0707 – 47 47 10 jgf4719(a)gmail.com

Stiftelsen Bromölla natur- och kulturmiljövårdsfond – Bengt Klingheim 0702 – 900833 bengt(a)klingheim.nu

Storkprojektet (ang fadderskap) – Anders Johansson 0705 – 23 11 78 anders.tr.johansson(a)gmail.com