Representation

Representanter för kretsen i olika samrådsgrupper och råd: 

Kristianstads kommuns samrådsgrupp för klimatet – Rune Stenholm Jakobsen och Christer Neideman

Samrådsgruppen för biosfärområdet Kristianstads vattenrike – Christer Neideman och Ola Svensson

Referensgruppen för grågåsförvaltning – Christer Neideman

Framtidsveckan – Rune Stenholm Jakobsen

Vattenråd för Skräbeån – Barbro Ahlner

Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten – Barbro Ahlner

Österlens vattenråd – Karin Bergendal

Vattenrådet för Helge å – Christer Neideman

Ivösjökommittén – Ola Svensson

Stiftelsen Bromölla natur- och kulturmiljövårdsfond – Barbro Ahlner och Nils Waldemarsson