Vårfloran

Här visar vi några av de arter som blommar i april- maj:

Luddfinger

Luddfingerörten är förhållandevis talrik på de torrare, sandiga delarna . Blommar tidigt i slutet av april – början av maj.

gullviva

Gullvivan är vanlig i området.

majviva

Majvivan trivs ute i rikkärret.

sanktper

Sankt Pers Nycklar växer på torrare mark än de flesta andra orkideerna.

smrboll

Smörbollar har ökat efter att röjningarna startat.

kattfot

Kattfot växer sällsynt på tuvor ute i rikkärret.