Floran i juni

I juni är floran i kärret oftast som vackrast!

flugblomster

Flugblomstrets  blomma liknar en stekel, hananarna lockas att försöka para sig med blomman och sköter på så sätt pollineringen.

ngsnycklar

Ängsnycklar känns igen på stödbladen mellan blommorna

klasefibbla

Klasefibblan är sällsynt – men vanlig i rikkärret.

jungfrumarie

Jungfru Marie Nycklar blommar rikt runt midsommartiden

brudsporre056

Brudsporren kan kännas igen på den extremt långa sporren