Fåglar vid Gyetorp

Fåglar sedda vid Gyetorpskärret (Kristianstad kommun) och Takholmen (Bromölla kommun) under åren 2011- 2013

Gyetorpskärret

Törnskata, Gyetorpskärret 10 augusti 2012  Foto: Christer Neideman

Artlista sammanställd av Christer Neideman

Ett tack till Linda Nicklasson för många observationer i området!

Observationer från artportalen Svalan har använts vid sammanställningen. Dock är en del vanliga arter t ex kråka, skrattmås och talgoxe mm dåligt rapporterade på Svalan.
Häckfågel innebär att bo eller ungar har kunnat konstateras inom området.

Minst 137 arter har iakttagits:

Skäggdopping, födosökande längs kusten
Storskarv, födosökande längs kusten
Häger, födosökande längs kusten,
Knölsvan, häckfågel,
Sångsvan, förbiflyttande
Mindre sångsvan, sällsynt förbiflyttande 30 ex 13. nov 2013
Sädgås, förbiflyttande
Bläsgås, förbiflyttande,
Grågås, häckfågel och förbiflyttande,
Kanadagås, förbiflyttande
Vitkindad gås, häckfågel och förbiflyttande,
Gravand, häckfågel,
Bläsand, förbiflyttande,
Gräsand, trolig häckfågel och förbiflyttande
Stjärtand, förbiflyttande,
Snatterand, trolig häckfågel,
Kricka, möjlig häckfågel och förbiflyttande,
Skedand, möjlig häckfågel,
Vigg, förbiflyttande och övervintrande
Ejder, häckfågel,
Knipa, förbiflyttande och övervintrande,
Småskrake, möjlig häckfågel,
Storskrake, häckfågel,
Salskrake, övervintrande,
Fiskgjuse, födosökande,
Bivråk, förbiflyttande,
Röd glada, häckfågel åtminstone i närområdet
Havsörn, ett par håller till i trakten
Brun kärrhök, sedd,
Blå kärrhök, sedd under flyttning / övervintring
Ängshök, tillfällig, en hane 11 juni 2011
Duvhök, sedd
Sparvhök, sedd
Ormvråk, häckar i närheten, ses året runt
Fjällvråk, förbiflyttande och övervintrande,
Tornfalk, förbiflyttande
Lärkfalk , sedd
Fasan, häckfågel,
Trana, förbiflyttande,
Strandskata, häckfågel och förbiflyttare,
Skärfläcka, trolig häckfågel,
Mindre strandpipare, häckfågel,
Större strandpipare, trolig häckning,
Kustpipare, förbiflyttande och rastande,
Tofsvipa, häckfågel samt förbiflyttande,
Mosnäppa, förbiflyttande och rastande
Spovsnäppa, förbiflyttande och rastande
Kärrsnäppa, förbiflyttande och rastande
Brushane, förbiflyttande och rastande
Enkelbeckasin, trolig häckning och rastande,
Dvärgbeckasin, 1 ex 11 maj 2013
Morkulla,  trolig häckfågel samt förbiflyttande och rastande,
Rödspov, förbiflyttande och rastande ,
Myrspov, förbiflyttande och rastande
Småspov, förbiflyttande och rastande
Storspov, förbiflyttande och rastande ,
Svartsnäppa, förbiflyttande och rastande
Rödbena, trolig häckfågel samt förbiflyttande,
Gluttsnäppa, förbiflyttande och rastande ,
Skogssnäppa, förbiflyttande och rastande ,
Grönbena, förbiflyttande och rastande ,
Drillsnäppa, förbiflyttande och rastande ,
Skrattmås, födosökande större delen av året
Fiskmås, häckfågel , ses året runt
Silltrut, födosökande (och möjlig häckfågel),
Gråtrut, födosökande och möjlig häckfågel
Havstrut, födosökande
Kentsk tärna, födosökande under häckningstid,
Fisktärna, möjlig häckfågel,
Silvertärna, möjlig häckfågel,
Småtärna, möjlig häckfågel,
Tordmule, 1 ex funnen död och äten av rovfågel 30 maj 2012
Skogsduva, förbiflyttande,
Ringduva, häckfågel och förbiflyttande,
Turkduva sedd vid husen 2013
Tamduva, sedd
Gök, häckfågel
Jorduggla, tillfällig , 1 ex 9 juni 2012
Tornseglare, födosökande under häckningstid,
Göktyta, troligen bara tillfällig besökare
Gröngöling, möjlig häckfågel
Större hackspett, möjlig häckfågel,
Trädlärka, trolig häckfågel,
Sånglärka, häckfågel och förbiflyttande,
Ladusvala, födosökande under häckningstid samt förbiflyttande
Hussvala, födosökande under häckningstid samt förbiflyttande
Trädpiplärka, trolig häckfågel och förbiflyttande,
Ängspiplärka, trolig häckfågel och förbiflyttande,
Gulärla, möjlig häckfågel och förbiflyttande
Sädesärla, trolig häckfågel och förbiflyttande,
Gärdsmyg, häckfågel och förbiflyttande,
Järnsparv, möjlig häckfågel
Rödhake, häckfågel och förbiflyttande
Näktergal, trolig häckfågel,
Rödstjärt, häckfågel och förbiflyttande,
Stenskvätta, häckfågel,
Koltrast, trolig häckfågel
Björktrast, förbiflyttande
Taltrast, häckfågel,
Rödvingetrast, förbiflyttande,
Dubbeltrast, förbiflyttande (och möjlig häckfågel)
Kärrsångare, möjlig häckfågel ,
Härmsångare, trolig häckfågel,
Ärtsångare, trolig häckfågel,
Törnsångare, häckfågel,
Trädgårdssångare, trolig häckfågel,
Svarthätta, trolig häckfågel,
Gransångare, trolig häckfågel,
Lövsångare, häckfågel,
Kungsfågel, förbiflyttande och möjlig häckfågel,
Grå flugsnappare, möjlig häckfågel,
Svartvit flugsnappare, trolig häckfågel,
Stjärtmes, häckfågel,
Entita, trolig häckfågel,
Blåmes, häckfågel,
Talgoxe, trolig häckfågel
Nötväcka, möjlig häckfågel,
Trädkrypare, trolig häckfågel,
Sommargylling,  ett ex 11 juni 2011 och eventuell häckning 2013
Törnskata, trolig häckfågel,
Varfågel, övervintrande,
Nötskrika, möjlig häckfågel och förbistrykande,
Skata, häckar vid bebyggelse i närheten
Kaja, söker föda i området året runt
Kråka, trolig häckfågel
Korp, söker föda i området året runt,
Stare, trolig häckfågel och flockvis under flyttningen
Pilfink, håller till vid bebyggelsen
Bofink, häckfågel
Grönfink, häckfågel
Steglits, trolig häckfågel
Grönsiska, förbiflyttande / övervintrande
Hämpling, trolig häckfågel
Gråsiska, förbiflyttande
Mindre korsnäbb, förbiflyttande
Rosenfink, tillfällig, en sjungande 22 juni 2011, flera sjungande 2014
Stenknäck, förbiflyttande,
Gulsparv, häckfågel,

Gyetorpskärret

Ung gök, Gyetorpskärret 10 augusti 2012