Floran i juli

ngsknipprot078

Kärrknipprot trivs liksom honungsblomster i rikkärret.

honungsbl067

Honungsblomster

lkevnderot017

Läkevänderot

storblklocka068B

Stor blåklocka växer längs stigen ner mot kärret.

smborre024

Småborre växer också på lite torrare mark.