Fjärilsinventering 2012

Dagfjärilar vid Gyetorpskärret år 2012

Inventerat av Sven Birkedal 13 maj, 10 juni, 23 juli och 12 augusti,
samt av Lars Jonsson och Pia Andersson den 14 juli
(sammanställt av Christer Neideman)

silversmygare

Samtliga foton: Sven Birkedal

Tjockhuvuden

Smultronvisslare                           1 ex 13 maj

Mindre tåtelsmygare                     5 ex 23 juli

Silversmygare                              6 ex 23 juli, 5 ex 12 augusti

Ängssmygare                               2 ex 23 juli

klfjril

Vitfjärilar

Kålfjäril                       1 ex 10 juni, 2 ex 12 augusti

Rovfjäril                      3 ex 10 juni, 4 ex 12 augusti

Rapsfjäril   12 ex 13 maj, 2 ex 10 juni, 2 ex 14 juli, 13 ex 23 juli,12 ex 12 augusti

Aurorafjäril                  4 ex 13 maj, 1 ex 10 juni

Citronfjäril                   4 ex 13 maj, 3 ex 23 juli, 4 ex 12 augusti

mindreguldv

Juvelvingar

Hedblåvinge                2 ex 23 juli, 4 ex 12 augusti
Puktörneblåvinge        10 ex 10 juni, 3 ex 23 juli, 12 ex 12 augusti
Rödfläckig blåvinge     4 ex 12 augusti,
Ängsblåvinge              3 ex 23 juli
Mindre guldvinge        1 ex 23 juli, 5 ex 12 augusti

pfgelga

Praktfjärilar
Silverstreckad pärlemorfjäril          3 ex 12 augusti
Ängspärlemorfjäril                        2 ex 23 juli
Skogspärlemorfjäril                       1 ex 23 juli
Älggräspärlemorfjäril                    1 ex 23 juli
Brunfläckig pärlemorfjäril              2 ex 23 juli
Vinbärsfuks                                        1 ex 23 juli
Nässelfjäril                                   1 ex 23 juli, 2 ex 12 augusti
Påfågelöga                                   2 ex 13 maj, 70 ex 12 augusti
Amiral                                          1 ex 23 juli
Kartfjäril                                       2 ex 13 maj, 3 ex 23 juli, 1 ex 12 augusti
Skogsnätfjäril                               1 ex 23 juli
Svingelgräsfjäril                           1 ex 10 juni,
Slåttergräsfjäril                            66 ex 23 juli, 70 obs 12 augusti
Luktgräsfjäril                                10 ex 14 juni, 52 ex 23 juli, 1 ex 12 augusti
Kamgräsfjäril                                3 ex 10 juni, 1 obs 23 juli

bastardsv

Bastardsvärmare
Bredbrämad bastardsvärmare                  6 ex 14 juli, 21 ex 23 juli
Mindre bastardsvärmare                         44 ex 14 juli, 6 ex 23 juli