Tidigare aktiviteter 2019

Besök i Ronnies paradis onsdagen 10 april

 

Klädbytardag i rådhuset lördagen 6 april

 

Röjardag i Gyetorpskärret lördagen 6 april

Vi var 9 som röjde ( 8 män och 1 kvinna) på sydsidan om det nya staketet. Vädret var strålande och gransångare, bofinkar, nötväckor m.fl sjöng. Ormvråk och glada betraktade oss från ovan. Svalört, vitsippor, luktvioler syntes bland allt riset. Länsstyrelsen bidrog med två man och Johan Johnmark berättade att reservatsbildningen kommit så långt så att det snart blir remissrunda. K-Bladet besökte oss vilket resulterade i ett helsidesreportage 8 april. Efter röjningen hade vinden stillat sig så pass att vi kunde grilla ekokorv och njuta. På bilden syns Kristianstad kommuns miljöpristagare 2019 Olle Wennberg.

Barbro Ahlner

 

Tranbuss till Pulken lördagen 30 mars

Vädret var soligt och varmt när en nästan fullsatt tranbuss startade mot Pulken. Vi stannade först vid Viby för att beskåda de tre storkparen. I alla tre bona låg en stork och de tycktes redan ha börjat ruva. När vi anlände till Pulken var hela fältet fullt av tranor och deras rop hördes över hela trakten. Tusentals tranor gick i täta flockar och åt på matningsfältet, som varit i drift i en vecka. Men många stod ute i det grunda vattnet för att dricka, vårda fjäderdräkten eller vila. Under veckan hade det varit rekordmånga tranor med som mest 10400 tranor vid Pulken. Eftersom dagen bjöd på perfekt flygväder hade en del tranor nu fortsatt norrut, men å andra sidan damp det hela tiden ner nya tranor från himlen. Eftersom det blåste en stark (men varm) vind kunde tranorna land långsamt och nästan lodrätt som en fallskärmsflygare, vilket bjöd på fantastiskt fina tillfällen att studera tranornas landningsteknik. Som vanligt var det också området runt fågeltornet fullt av transkådare, som gladdes över skådespelet. De mer ornitologiskt intresserade kunde också glädja sig åt ett årtpar, som sökte föda i vattnet ganska nära tornet.
Christer Neideman

Årsmöte onsdagen 13 mars

Tyvärr var dagens föreläsare sjuk och mötet inleddes därför genom att Rune Stenholm Jacobsen talade om Klimatkampen eller Fridays for Future. Greta Thunberg har startat en världsomspännande rörelse för att stoppa klimatförändringarna. Det är idag svårt att undvika att jordens medeltemperatur stiger med 2 grader, men vi måste anstränga oss för att försöka klara detta. Annars väntar stora problem med förändrat väder: båda hetta och torka och skyfall och översvämningar. Stigande havsnivåer kommer att hota stränder och lågt liggande städer t ex Kristianstad. I Kristianstad samlas man nu varje fredag kl 13-14 utanför Rådhuset för att påverka politikerna och opinionen.

Efter fika med tårta fortsatte vi sedan med föreningens årsmöte. Årsberättelse och bokslutet godkändes. Föreningen hade vid årsskiftet 1374 medlemmar och årets resultat blev ett överskott på 7770 kr. När det kom till valen visade det sig att ordförande och kassör ville trappa ner sin aktivitet. Ny ordförande blev Rune Stenholm Jacobsen och ny kassör blev Anders Johansson, medan Christer Neideman och Agnetha Björklund fortsatte som ledamöter i styrelsen.
Christer Neideman

”Livet under Hanöbuktens yta” onsdagen 27 februari

Dykaren Patrik Svensson från Åhus visade film och foton från sandbottnarna utanför Åhusbryggan och från stenreven utanför Snickarhaken och Revhaken. Eftersom vattnet ofta är grumligt är det närbilder som gäller. Under Täppetbryggan är stolparna fullpackade av havstulpaner och blåmusslor, som behöver ett fast underlag. I sanden gömmer sig spättor, hjärtmusslor och sandstubb. Och i ålgräsängarna hittar vi storspigg och tångspigg, där hanen bygger bo och vaktar äggen. Här gömmer sig också kantnålar, som är kamouflerade till att se ut som ett ålgräsblad.

Vi fick också se en film som skildrade det rika livet av fisk, sandräkor och annat runt de tångbevuxna stora stenarna utanför Revhaken. Alla förundrades över hur rikt och vackert det var – en ny värld öppnade sig!
Christer Neideman


Rödhake vid Landön  Foto: Jenny Eliasson

Örnbuss söndagen 27 januari
Vi hade råkat pricka in vinterns första rejäla snöfall, men det kom ändå mer än 30 personer varav flera barn. Sikten var lite dålig, men det fanns hela tiden havsörnar framme vid åteln. Som mest sågs minst 5 exemplar samtidigt. Det fanns hela tiden storskarvar, storskrakar och de sällsyntare salskrakarna i viken framför oss. Efter att njutit av nygrillad korv åkte vi till Landön. Blåst och snöyra gjorde att vi sökte oss till läsidan, där fler rödhakar sökte föda i de uppspolade tånghögarna. Örnbussen var som vanligt ett samarrangemang med Fågelklubben och naturum och Tosteberga byalag ställde upp med kaffe och korvgrillning.
Christer Neideman

Örndag i Tosteberga söndagen 20 januari

Dagen inleddes med ganska milt väder och de som var allra morgontidigast på plats fick se en ung kungsörn besöka matplatsen, vilket är en ovanlig syn. Havsörnar fanns däremot på plats i stort sett hela tiden. Ibland bara en enda men ofta fyra eller ibland sex stycken samtidigt. Totalt sågs åtminstone 7 olika yngre örnar och två gamla (vitstjärtade) havsörnar. Nils Waldemarsson, ordförande i NÖ Skånes fågelklubb och undertecknad berättade om örnarna och hoten mot dem. Kort kan sägas att först var örnarna hotade av förföljelse och jakt innan de fridlystes 1924. Sedan hotades de av förgiftning av olika miljögifter på 1960- och 1970-talet. Naturskyddsföreningen startade Projekt Havsörn 1971 med matning av de övervintrande örnarna med giftfri föda och ringmärkning av ungarna för att kontrollera flyttning och livslängd. Projektet har verkligen lyckats: Antalet svenska havsörnspar har ökat från 40-50 till idag ca 800 par som är spridda över i stort sett hela Sverige. Första skånska häckningen skedde år 2000 och idag finns ca 40 havsörnrevir i Skåne.

Örndagen var som vanligt ett samarrangemang med Fågelklubben och Tosteberga byalag ställde upp med kaffe och korvförsäljning. Uppskattningsvis minst 150 besökare fick se örnarna.
Christer Neideman