Aktiviteter år 2021

Floravandring på Ivö klack 11 augusti


Foto: Christer Neideman

Vi klarade oss utan regn denna gången också. Det blev en sensommarkväll i behaglig temperatur och en fin vandring i sakta mak. 26 personer infann sig på p-platsen Ivö klack. Tyvärr hade huvudledaren fått förhinder och floravårdsgruppen i övrigt fick hoppa in med kort varsel. Ulla Berglund tog snällt nog huvudansvaret. Vi var emellertid så pass många och skulle tänka corona så det blev olika smågrupper. Vandringen började längs med klackenleden och vi betraktade diverse vanliga och mindre vanliga växter. Hedblomster, invasiva blekbalsamin, flertal tibast, äppelros och gråal om några ska nämnas. En avstickare ner i brottet gav exempel på en annan växtlighet med vass, krissla, slankstarr, kärrknipprotsblad, massa vildlin, brakvedsplantor, spåtistel och…. Här fanns många sömntornar på rosorna och en getingspindel visade sig fint. Sen tog vi fika på rastplatsen och vissa nere vid stranden. På tillbakavägen såg vi bl.a ett bestånd lundskafting, sandtrav och stor häxört. Alla verkade vara nöjda om glada.

Tack

Barbro Ahlner

 

Floravandring längs med Skräbeån 20 juli

Ulla nycklar i Krooken

11 personer samlades vi Nymölla kvarn denna varma sommarkväll. En av dessa var Kjell-Arne Olsson som ledde vandringen längs med åns östsida ner till havet och efter fikat tillbaka över bron och på västsidan. Kjell-Arne inventerade hela Gualöv och Ivetofta socknar 1984-87, Floran har förändrats mycket tyvärr till det sämre. Då var det öppet ner till ån och sandbankar med ävjebroddsamhällen vid mynningen. Nästan alla de mer ädla vattenväxterna är numera ett minne blott och längs ån finns en tät trädridå med mest al. Vi blev dock visade ett flertal växter strutbräcken , knölsyska, hampflockel, fackelblomster, bosyska, ängsruta och långsvingel för att nämna några. Nere på stranden tittade vi på rödtoppa, sandstarr m.m. Tack för en trevlig tur denna torra sommar 2021.

Barbro Ahlner

De vilda blommornas dag på golfbanan i Åhus söndagen den 20 juni 2021

18 personer samlades vid golfbanans cykelparkering för att under Kjell-Arne Olssons ledning studera floran på golfbanan i Åhus. Vädret var kanske i varmaste laget, ca 26 grader, soligt och en svag ostlig vind. Det hade gått ganska lång tid sedan det regnade, och i flera dagar hade det också varit mycket varmt. Det skulle dock visa sig, att växtligheten här klarat sig någorlunda bra.

Vi började med att gå västerut, och Kjell-Arne visade snart på några växter som är typiska för trakten, som blåeld, pukvete, puktörne och knylhavre. Lite längre fram fick vi oss presenterat sandvita och jordklöver, som också är typiska för Åhus.

Vi passerade också några jordvallar, där vi såg mycket av hamnsenap, en del dillsenap (stillfrö), volgasenap och taggsallat. Taggsallaten är egendomlig på det viset att bladen är ställda på högkant.

I tallskogen längre västerut växte mycket kaprifol och en del mjölkört. Av den senare såg vi ett exemplar, som precis börjat blomma, vilket var ovanligt tidigt. Vid och utanför golfbanans gräns i väster växer många fältsippor, som vi lätt kände igen på de karakteristiska fruktställningarna.

Vi inspekterade ”Kjell-Arnes håla”, en grund grop, där man för länge sedan lagt grässvål som tagits där bowlinghallen nu ligger. Där fanns det mycket sällsynta växtsamhället sandstäpp, som på detta sätt räddades. Här kunde vi se de för sandstäppen typiska arterna sandvita, flentimotej och tofsäxing. Här var också ganska mycket gul fetknopp, som dock inte är begränsad till sandstäpp.

Den här gången bjöd inte golfklubben på tipsrunda och varm korv, eftersom smittläget motiverade försiktighet, men de som hade med sig fika avslutade vandringen med att inta den sittande på en rad med stenar som låg längs med vägen till brukshundsklubben.

Anders Sigfridsson

De vilda blommornas dag 20 juni i Bromölla (Lilla Kungsleden)
Dagarna innan var det mycket varmt och informationen om vandringen var inte perfekt (Infobladet kom ut samma dag)
Vid startplatsen vid ”Kungsstenen” infann sig ledaren Barbro ,2 från K-Bladet, ett par som hade arbetat på Årup på 1950-talet och en till.
Det blev en lång introduktion innan vandringen – om vilda blommornas dag, biologisk mångfald, olika växtsätt och om Årup, parken, allén  och kungarna . Vi tittade på alla växter på p-platsen och jämförde blåhallon och björnbär. Vandringen blev på grund av hettan förkortad till enbart parken som anlades i slutet av 1700-talet och numera har brist på ljus ner till marken. Vi betraktade de enormt stora ekarna, skogslönnarna, sykomorlönnarna och lärkarna. Lönnarna är i särklass bäst på att föröka sig och olika ljuskrav och invasiva arter diskuterades. Storrams verkar trivas men inte mycket mer. Rundan i parken är fin men så många vilda växter bjöds det inte på. Deltagarna fick en broschyr med dessa växter har jag sett i år och en påse ängsfrö. De växter vi såg tittade vi på och namngav. Vilka? Åk dit och titta….

Barbro Ahlner 

Storkdag i Viby lördagen 12 juni
Cirka 45 personer samlades för att se de två storkungarna på gårdsbutiken i Viby ringmärkas. Volontären Anders Ekdal och dottern Elsa plockade ner storkungarna från boet och ringmärkte dem inför publiken. För första gången häckade det i år fyra par storkar i Viby och antalet ungar hos de friflygande skånska storkarna var ovanligt högt.

Sandnejlika på Söndre klack 

Floravandring på Degeberga backar måndagen 7 juni

17 personer fick se den vackra floran under ledning av Kjell-Arne Olsson och Anders Johansson från Floravårdsgruppen. Speciellt tittade vi på sandstäppsfloran på Söndre klacks sluttning med det sällsynta gräsen tofsäxing och sandtimotej och de vackra sandnejlikorna.

Biologiska mångfaldens dag – Spindelletande i Friseboda lördagen 22 maj

Spännande väntan! Hittade vi den akut hotade Klittvargspindeln? Om ett par veckor får vi svaret. Om det blir jackpot så är första gången på nästan 30 år den rapporterats i Sverige.

Naturreservatet Friseboda är det enda stället i landet den hittades, förutom ett fynd vid vitemölla 1952. Vi håller tummarna och tackar Lars Jonsson som guidade oss igenom sandspindlarna och som själv var den som upptäckte Klittvargspindeln här 1992.

Det blev en härlig varm dag i sanden på biologiska mångfaldens dag med 8 deltagare.

Rune Stenholm Jacobsen

Floravandring på Valje halvö 19 maj

Det utlovade regnet lyste med sin frånvaro och de 18 deltagarna kunde njuta av en fin vandring i Sölvesborgs kommuns mest välbesökta naturreservat.

Anders Johansson hälsade oss välkomna för floragruppens räkning. Sen berättade undertecknad om områdets och herrgårdens historia. Det finns mycket information att hämta under Naturvårdsverkets ”Skyddad Natur” i boken Valje gård av Hans Milton och på Life-Bridging the Gap:s hemsida och facebooksida.

Valje halvö ingår i ekprojektet Life-bridging the Gap som mellan 2016 -2022 ska förbättra statusen i värdefulla ekområden. Genom restaurering, plantering, ekoxekomposter, mulmholkar och veteranisering (unga träd tillförs skador för att få mikromiljöer som i äldre träd) ska man få alla sällsynta insekter, svampar, lavar, de 10 fladdermössarterna m.fl. att trivas och leva kvar.

Ulla Berglund som ingår i floragruppen visade oss åtskilliga exempel på vad som är typiskt för reservatet som i flera hundra år varit ett parkliknande landskap med bete och vad som har gjorts och görs under ekprojektet.

Under vandringen tittade vi på många örter. Naturligtvis höll vi coronaavstånd så jag kan ha missat några. Vit- och gulsipporna var nästan överblommade och av  de 4 olika vårlöksarterna såg vi inte mycket. Däremot visade vi på myskmadra, bokarv, löktrav, lundviol, tandrot, mandelblomma, gullviva, buskstjärnblomma, skogsbingel, olika maskrosor, förgätmigej  veronicor och smörblommor  av de roligare och brännässla (röjgödseleffekt) , snärjmåror…

Klockan var en bra bit över 20 när de sista gav sig hem efter en uppskattad tur.

Barbro Ahlner

 

Vår i Hälsoträdgården 28, 29, 30 april & 5, 6, 7, maj

Under sammanlagt 6 dagar deltog vi i Hälsoträdgårdens vårfirande med bokbyte. Böcker om djur, växter, trädgård och annat som har med natur att göra bytte händer och fick nya hem! Några dagar hade vi fint väder och några var det sämre. Trots detta var många intresserade!

Vårt bokbord, foto taget av Annika Ohlsson. 

AnnaMaja Lindblom 

 

Hålnunneört vid Klackabacken

Floravandring vid Klackabacken 4 maj

Sju personer vandrade under Floravårdsgruppens ledning längs den före detta järnvägen upp från Skepparslövs kvarn till Klackabacken. När hålnunneörten och gulsipporna tätnade vek vi av upp genom den vackra lövskogen, där marken var täckt av vårens blommor. Vi stannade en stund uppe på toppen vid de gamla skansarna från 1600-talet, där svenskarna hotade och så småningom besegrade danskarna. Backsippor , mandelblom och bokarv var några arter vi hittade på betesmarkerna på väg tillbaka till kvarnen. Det hotande regnet försvann spårlöst och vi fick en fin vandring!

Christer Neideman

Studiebesök på Holma skogsträdgård 25 april

18 deltagare delade i grupper för denna utomhusaktivitet i skogsträdgården vid Holma folkhögskola. Vi pratade om omställning i livsmedelproduktionen och ekosystemtjänster där agroforestry eller skogsträdgård har stora fördelar. Deltagare inspirerades av föregångsexempel på Holma och fick med tips hem om att odla mat med träd och buskar. Det blev avslutningslunch med  smakprov från växtriket.

Cykelläget i Kristianstad 15 april

16 deltagare följde denna intensiva timmes webinar där Kristianstads kommuns trafikplanerare Åsa Hammarstedt redogjorde för utvalda cykeldelar i Trafikplan2019 och Magnus Lund, klimatstrateg, redogjorde för kampanjer och klimatrelaterade frågor. Rune S Jakobsen och Tomas Stanislawski redovisade svar på frågor ställda till tekniska förvaltningen. Målet var att lyfta fram den till stora delar ambitiösa trafikplanen och få reda på det aktuella läget och vad som väntar om hörnet. Ett lyckat webinar.

Annandagpåsk på Håslövs ängar 5 april

Fem personer gick rundan runt Håslövs ängar i kallt och ruggigt väder under ledning av Evert Valfridsson från Fågelklubben.

Årsmöte 31 mars

Årsmötet hölls denna gång via Zoom på grund av Coronapandemin.

 

Arbetsdag på Skogstorpet Månsas lördagen 20 mars

När man väl hittat dit, vilket inte är helt solklart, var det värt det. Vi var 13 personer (varav 5 kvinnor och ett barn) från Regionmuséet, Skåneshembygds Förbund, Oppmanna-Vånga hembygdsförening och vår krets.

Vädret var drägligt och det räfsades löv, klipptes grenar m.m. Sen umgicks vi och diskuterade båda stort och smått. Hur ska man ta bort den välförgrenade avenboken som ger så mycket svårnedbrytbara löv utan att det blir röjgödslingseffekt och ska man ympa in de gamla äppelsorterna på en ny grundstam när det gamla äppelträdet blåst ner? Den blåa dörren förundrade jag mig över men det var troligen så den sista ägaren hade målat den i just denna kulör. Han som bodde här utan el men med telefon.

Månsas är väl värt ett besök och nästa gång det är arbetsdag är den 7 juli. Kom med och trivs.

Barbro Ahlner 

Miljöläget i Kristianstad 15 mars 2021

Kristianstads kommuns miljöstrateg Kajsa Aldman redovisade kommunens pågående miljöarbete. Man har nyligen utvärderat miljömålsarbetet och står nu i ett internt strukturskifte där man ska bestämma sig för nya mål och arbetsmetoder.  9 deltagare var med och lyssnade och ställde frågor.
Ansvarig: Rune Stenholm Jakobsen

Skogsexkursion på Balsberget söndagen den 14 mars

Balsberget är ett naturreservat i Kristianstad kommun som till stora delar består av bokskog. Här finns också en del ekar som är rester från de halvöppna hagmarker som fanns här förut. Bokskogen i sig har alltså inte särskilt hög kontinuitet, men den kalkrika berggrunden och den höga luftfuktigheten gör att naturvärdena är höga och här finns gott om signalarter.

Under dagen tittade vi även på en del vanliga mossor och lavar, då det är viktigt att lära sig känna igen även dem för att sedan kunna sålla ut de ovanligare arterna.

I början gick vi igenom produktionsskog av gran med låga naturvärden där marken domineras av ett fåtal vanliga arter.

Första stoppet med naturvårdsarter blev Balsbergsgrottans mynning och en ruin i närheten. På de lodräta, nedsänkta stenblocken här fanns det gott om signalarter så som platt fjädermossa, porellor, klockmossa och traslav. Närmare Balsbergets topp hittade vi en trolig ekticka.

Dagens mest artrika lokal var en annan ruin med omgivande stenblock längs den gula vandringsslingan. Förut tidigare fynd som fanns även här hittade vi dessutom tre arter av baronmossor.

  Signalarter Vanliga
Mossor 

 

 

 

 

 

 • Platt fjädermossa Neckera complanata
 • Porella Porella
 • Frullania Frullania sp.
 • Grov baronmossa Anomodon viticulosus
 • Liten baronmossa Anomodon longifolius
 • Piskbaronmossa Anomodon attenuatus
 • Klockmossa Encalypta
 • Gräshakmossa Rhytidiadelphus squarrosus
 • Kranshakmossa Rhytidiadelphus triquetrus
 • Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus
 • Pösmossa Pseudoscleropodium purum
 • Väggmossa Pleurozium schreberi
 • Husmossa Hylocomium splendens
 • Cypressfläta Hypnum cupressiforme
 • Kammossa Ptilium crista-castrensis
 • Skogsbjörnmossa Polytrichum formosum
 • Kvastmossa Dicranum scoparium
Lavar

 

 • Traslav Scytinium lichenoides
 • Gammelekslav Lecanographa amylacea
 • Blåslav Hypogymnia physodes
 • Slånlav Evernia prunastri
 • Kort skägglav Usnea subfloridana
Svamp
 • Ekticka? Fomitiporia robust
 • Gullkrös Tremella mesenterica

Maria Thyr

Skådartur längs Skräbeån 27 februari

Det var vår i luften och blåste bara svagt från NV. För några dagar sedan var det ordentligt vinter men sen hade det blivit varmare och is och snö var borta. Under natten var det strax under nollan men temperaturen steg snabbt. Vid Kvarnen samlades 22 personer (varav 13 kvinnor) och ledaren Nils Waldemarsson. Vi fick klara Coronarestriktioner innan vi började vandringen söderut längs ån.

Nils stannade med jämna mellanrum och berättade om vad vi hörde och förväntades se och inte se just nu. Gärdsmygarna har farit illa och det är ont om mesar. Vi hörde dock talgoxar och blåmesar och en smådopping visade sig för någon. En död häger visade på hur svårt de har haft det i år. Nere vid havet fanns gravänder,1 strandskata, 2 större strandpipare men annars mest gäsänder.1 havsörn seglade förbi. Den nya biogasanläggningen hördes svagt (väntar fortfarande på att användas) och avloppstuben var äntligen nedgrävd. Nils berättade om högen som backsvalorna flyttat in i och som fått vara kvar efter han hade ringt. Sen gick vi norrut och över den svajige bron. Inga strömstarar eller kungsfiskare eftersom det var för mycket vatten. Däremot hörde vi bofinkssång och såg ett gäng övervintrande starar. Pestskråpen var i knopp men övriga vårblommor hade inte kommit i gång än.

Åter vid Kvarnen fikade vi och K-Bladet anslöt. Vad reportern Henrik Nordell lyckades fotografera vet jag inte för inget nytt tillkom under vår fortsatta vandring norrut Vid stoppet vid det stora öppna fältet fick vi se ännu en havsörn, ormvråkar, glador och 1 sånglärka.

Totalt blev det 37 olika fågelarter. Tack Fågelklubben och Nils för att vi fick hänga med.

Barbro Ahlner

Klimatläget i Kristianstad  måndagen 22 februari

Vi var 17 deltagare på detta webbinarium med Kristianstads kommuns klimatstrateg. Vi gick igenom kommunens utmaningar och aktuella planer på utsläppsminskning. Särskilt transport och jordbruk togs upp och många goda frågor kom upp.
Rune Stenholm Jakobsen

Under januari 2021 tvingades vi ställa in den planerade Örndagen respektive Örnbussen på grund av Coronapandemin.