Aktiviteter 2022

 

Storskrakhane

Annandagjulvandringen till Ekenabben måndagen 26 december

Årets vandring var (minst) den femtionde i ordningen eftersom vi vet att vandringarna hållit på åtminstone sedan år 1973. Ledare var Christer Neideman från Naturskyddsföreningen och Christer Ahlqvist från NÖ Skånes Fågeklubb. Antalet deltagare var 12 vilket delvis kan bero på en fuktig grön skånsk vinterdag med regnrisk. Christer Neideman berättade först lite om vandringarnas historia och försökte sammanfatta det senaste årets händelser. År 2022 bjöd på krig i Ukraina och som följd extrema elpriser, inflation och dåliga tider. Den nya regeringen drar ner på naturvård och klimatarbete och klimatförändringarna fortsätter trots internationella löften om minskade utsläpp. På den positiva sidan kan vi notera att Kristianstad kommun skrivit på ett avtal med ”Viable cities” om att minska kommunens klimatpåverkan till år 2030. Och att Kristianstads Vattenrike har utsetts till ett av de bästa biosfärområdena. Och kornsparven har kommit tillbaka till kommunen efter ca 50 års frånvaro, tack vare ett projekt för att hjälpa de sista skånska kornsparvarna att klara vintern genom ett vintermatningsfält i Ystadstrakten.

När vandringen startade tittade vi först på småfåglarna och fasanerna vid naturums fågelmatning, som flyttats in i buskagen norr om parkeringen för att minska risken för spridning av fågelinfluensa. Sedan fortsatte vi över naturumbron och spanade förgäves efter rördromen, som ibland visat sig där, Men en gråhäger visade i stället upp sig fint på iskanten i naturumsjön. Vi fortsatte söderut genom Tivoliparken och förbi Långebro. Söder om kanalens utlopp såg vi fyra vackra storskrakhanar simma ute i Helgeån. Strax innan motorvägen lämnade Christer N ”walk over” och den fortsatta vandringen till Ekenabben leddes av Christer A. Hammarsjön var frusen med undantag av en liten vak med några sångsvanar och en storskarv. Sammanlagt sågs minst 23 fågelarter. Och antalet blommande växter var som väntat noll eftersom december tidigare bjudit på rejäl vinterkyla.
Christer Neideman

Föredrag om Galapagosöarna torsdagen 10 november.

Staffan Åkeby berättade om en resa till Ecuador och Galapagosöarna inför 18 intresserade åhörare. Staffans målande skildringar och egna foton kompletterades med utmärkta fågelbilder av Lars-Bertil Nilsson som också deltog i resan. De första dagarna tillbringades i världens högst belägna huvudstad Quito och med besök i Andernas bergstrakter. Men huvudmålet var de vulkaniska och ganska unga Galapagosöarna som ligger långt ute i havet och nästan vid ekvatorn. Här finns de stora Galapagossköldpaddorna och de unika havsleguanerna som betar alger på havsbotten. Samt de fåglar som gjorde att Darwin efter 23 års funderande kunde publicera sin revolutionerande bok ”Om arternas ursprung”. Darwin förstod att fågelarter som anlänt till öarna under tidernas lopp specialiserats till olika levnadssätt på de olika öarna, och därigenom långsamt utvecklats till olika arter. Till exempel alla de så kallade Darwins markfinkar, som äter olika föda och därför har olika näbbformer.

Christer Neideman


Larv av liten myrlejonslända (myrlejon)

Invigning av naturreservatet Södra Äspet lördagen 27 augusti

Vi var 22 personer som samlades vid Vantamannavägens parkering för att lära oss lite om det nya reservatet. Dag Gerell, ekolog vid Vattenriket, berättade om reservatet som består av två delar. Den ena delen ligger längre norrut vid Glansabovägen och Mästers väg och har rikare flora, vilket troligen beror på mer kalkhaltig sand. Den södra delen som vi befann oss i är näringsfattigare, men den glesa tallskogen är ändå viktig för de arter som behöver värme och områden med naken sand. Dag visade oss de båda arterna av myrlejon som är vanligast i vår trakt: fläckig myrlejonslända som oftast lägger sin sandgrop så den är skyddad mot vind och nederbörd, och liten myrlejonslända som lägger fångstgropen i mer öppen terräng. Vi kunde faktiskt tydligt se skillnad på larverna (myrlejonen) genom att den fläckiga arten var mycket mörkare i färgen jämfört med liten myrlejonslända. Vi fick också se tallticka och diskutera hur tallskogen kan skötas för att gynna insektslivet. Efteråt kunde vi bada i ett angenämt tjugogradigt hav!

Christer Neideman

Marviol blommade i extremt stora bestånd vid stranden

Floravandring vid Östra Sand i Åhus onsdagen den 10 augusti 2022.

18 personer samlades på parkeringen vid skjutfältsgränsen för att beskåda floran på skjutfältet. En av dem var Kjell-Arne Olsson som guidade. Vädret var perfekt, drygt 20 grader, soligt och vindstilla.

Det första Kjell-Arne visade oss var ett litet bestånd av tovsippa, som säkert spritt sig från någon trädgård. Vi gick vidare in i tallskogen, där det växte mycket ängskovall. Vi såg många exemplar av orkidén skogsknipprot, några upp emot meterhöga. Vad vi framför allt skulle se, och snart hittade var pyrolaarter, ryl och tallört. Pyrolaarterna vi hittade var grönpyrola, björkpyrola (vanligast) och ögonpyrola. Tallörten var av den minst vanliga arten, kal tallört. Strax innan vi lämnade skogen såg vi också knärot, en mycket liten orkidé.

Vi gick norrut och kom ut på öppen mark, där det var det mycket sällsynta växtsamhället sandstäpp. Vi såg snart också karaktärsarter för detta som sandnejlika (som i stort sett var utblommad) och tofsäxing. Här fanns förstås också Åhus’ karaktärsväxt, pukvetet, som dock i stort sett var utblommad. Så småningom såg vi också några döda plantor av grådådra.

Vi drog oss ner mot stranden, där vi såg mycket marviol och mållor, t.ex. spjutmålla och strandmålla. Här fick vi också se några plantor av spjutskråp. Här slog vi oss ner och intog medhavd fika, och sedan återstod bara att gå tillbaka till parkeringen.

Anders Sigfridsson

Dvärgarun

Floravandring vid Edenrydskusten tisdagen 26 juli

Tolv intresserade vandrade längs stranden väster om Edenryds badplats. Redan vid badplatsen såg vi t ex strandaster, havssäv, smultronklöver, strandkrypa och nässelsnärja. Inne på betesmarken hittade vi dessutom t ex bunge, havssälting, dvärgarun och kotula.

Floravandring vid Ivö klack onsdagen 6 juli

Nitton personer floravandrade vid Ivö klack under ledning av Anders Johansson och Kjell-Arne Olsson från Floravårdsgruppen. Det var fint väder och fin blomning av t ex kärrknipprot nere i kaolinbrottet. I skogen hittade vi t ex trolldruva, stor häxört och tibast.

De vilda blommornas dag på golfbanan i Åhus söndagen den 19 juni 2022.
Vi var 17 personer som under Kjell-Arne Olssons ledning gick en runda på golfbanan. Det hade regnat sedan tidigt på morgonen och regnade fortfarande lätt. Eftersom det hade regnat ovanligt mycket sedan i maj, var växtligheten ovanligt högvuxen. Vi gick först västerut, och Kjell-Arne kunde strax visa på pukvete och blåeld, karaktärsväxter för Åhus. Där växte också väddklint, som dock inte var i blomän. Lite längre fram blev vi visade bl.a. luddlosta, jordklöver och humlelusern. En rosett av mycket stora blad bestämde Kjell-Arne till praktkungsljus. På en vall av näringsrik jord fick vi se bl.a. hamnsenap, dillsenap (stillfrö), krustistel (så mörk och kraftig att den var lite svår att känna igen), och på en annan jordvall såg vi volgasenap och taggsallat. I skogen här växte mycket kaprifol. Längre västerut passerade vi många fältsippor, som nu var utblommade, men lätt igenkännliga på fruktställningarna.
Så kom vi ut på de trädlösa ytorna längst västerut på golfbanan. Här tog vi en rejäl titt på ”Kjell-Arnes håla”, en liten sänka, som uppstått för att man tagit sand till uppbyggnad av greener och tees, och där man transplanterat grässvål från det område där bowlinghallen nu ligger. Där fanns nämligen det mycket sällsynta växtsamhället sandstäpp, som på detta sätt räddades. Här kunde vi se de för sandstäpp typiska arterna sandnejlika och tofsäxing. Där var också rikligt med gul fetknopp. På vägen tillbaka bjöds vi på korv och kaffe i en kiosk. Den traditionella tipsrundan ställdes in p.g.a. regnet.
Anders Sigfridsson


Jungfru marie nycklar

Vilda blommornas dag på Mosslunda söndagen 19 juni

Dagen började med regn så vi blev bara fem som under ledning av Anders Johansson från Floravårdsgruppen letade efter växter på Mosslunda.
Men vi fick se många vackra blommor: Jungfru Marie nycklar och nattvioler blommade fint och vi hittade några exemplar av granspira. Dessutom massor av andra örter och gräs och halvgräs.

Ringmärkning av storkungar i Viby lördagen 11 juni

Cirka 40 personer fick se några av storkungarna i Viby ringmärkas av Anders Ekdal. Vice projektledaren i Storkprojektet Britta Levin berättade tillsammans med Evert Valfridsson från Fågelklubben om storkarna och om storkprojektet. Vi fick först se den ensamma ungen i storkboet ovanpå gårdsbutiken bli ringmärkt. Honan i detta paret fyller i år 30 år! I nästa bo ringmärktes också en unge vilken visades för de som kommit lite senare. I det tredje boet på gården fanns tre ungar och på granngården ett bo med två ungar. Sammanlagt fanns alltså fyra par med sju ungar i Viby, vilket är ett bra häckningsresultat.

Christer Neideman

 

Floravandring vid Åraslövs mosse måndagen 6 juni.

Tjugo deltagare samlades denna nationaldagsafton för att beskåda den vackra floran i vår grannkommuns bästa rikkärr. Under ledning av Kjell-Arne Olsson vandrade vi genom lövskog och fuktig blandskog för att nå det öppna rikkärret, med sin speciella flora. Och vi belönades med att se flera vackra orkidéarter i blom. Grönvit nattviol och tvåblad hittade vi enstaka av redan innan vi nådde rikkärret. Ute i rikkärret lyste de sällsynta vaxnycklarna vita och syntes på långt håll. Det fanns också mer färgglada ängsnycklar, och jungfru Marie nycklar även om de senare bara var i knopp. Slutligen lyckade vi även hitta ett enda flugblomster. Vi såg förstås mycket annat också tex kransrams och klasefibbla, och vi fick också höra det intensiva tiggandet från större hackspettungarna i ett bo som vi passerade.

Christer Neideman

Vandring längs Verkeån söndagen den 24 april.

Kl. 10 samlades sju personer på rastplats Piratens parkering för att vandra på Brösarps norra backar och längs Verkeån. En av dessa var Jonas Fransson, som ledde vandringen. Vädret var ganska molnigt och kyligt, och det blåste en påtaglig nordostlig vind.

För att vi inte skulle bli så utsatta för vinden föreslog Jonas att vi skulle starta vandringen från Glimmebodagården, så då körde vi dit och påbörjade vandringen därifrån. Där gick vi i en dal med al som dominerande trädslag, där vi såg vitsippor, gulsippor, gullpudra och desmeknopp, och hörde gransångare och gärdsmyg sjunga. Vi såg också blommande kabbleka intill en bäck. Snart kom vi ut på betesmark, så vi fick mer utsikt. Här såg vi flera glador, en ormvråk, en stork och stenskvätta.

Snart kom vi fram till Verkeån, som vi följde en bit. Här hann några av oss se en kungsfiskare.

Vi lämnade snart Verkeån, och gick brant uppför på betesmarken, där det nästan hela tiden visade sig kaniner. Här fick vi också se en helsvart huggorm som solade sig intill en buske. Den sista delen av vandringen var på den stig, som vi inledde vandringen på.

Till sist intog vi fika vid Glimmebodagården.

Anders Sigfridsson

Tranbuss till Pulken 3 april

Fyrtio förhandsanmälda steg på Tranbussen vid naturum. Turen gick först till gårdsbutiken i Viby där flera storkar låg ner i bona och tycktes ha börjat ruva redan. Christer Neideman berättade om storkprojektet och om Vibystorkarna och plötsligt landade ännu en stork på boet vid gårdsbutiken. Ankomsten följdes av näbbklapper och parning.

Vi fortsatte till Pulken och Evert Valfridsson berättade under tiden om tranorna och deras ”bed and breakfast” vid Pulken. När bussen släppt av oss hade vi en och en halv timme på oss att njuta av synen och ljudet av de tusentals rastande tranorna. Kvällen innan hade 10100 tranor räknats in och under tiden vi var på plats landade ytterligare några hundra tranor som kanske på morgonen flugit från Tyskland med sikte på Pulken. Som vanligt fanns det också gott om änder av olika slag: gräs- ,bläs-, sked-, snatter-, gravand och kricka. Dessutom såg vi två storkar och smådopping, så turen var lyckad!

Christer Neideman

Vandring vid Skräbeån lördagen 26 februari

Solen sken från en klar himmel när 25 vandrare ledda av Nils Waldemarsson startade från Kvarnen Nymölla och gick längs Skräbeån ut mot havet. Det var extremt mycket vatten i ån och dessutom högvatten i havet. Därför tvingades vi gå över vid gångbron och sedan försöka få en glimt av havet från södra sidan av ån. En havsörn sågs sitta i strandskogen söderut och under vandringen sågs stjärtmes och trädkrypare. Bland växterna blommade snödroppar, krokus och pestskråp. Vid återkomsten till Kvarnen fikade vi, för att sedan gå inåt land via den nya träbron (Käsebron). Ute på de öppna betesmarkerna sågs några sånglärkor och en tornfalk satt i en kraftledningsstolpe. När vi återkom till Kvarnen kunde Nisse konstatera att våren var kommen och att vi sett 32 fågelarter under vandringen.
Christer Neideman

Örndagen 23 januari

Cirka 100 personer besökte örndagen vid Tosteberga hamn. Det fanns hela tiden havsörnar vid örnmatningen och sammanlagt sågs ca 16 örnar. Nils Waldemarsson och Christer Neideman berättade om örnarna, hoten mot dem och den nu ökande stammen.

(Örnbussen den 30 januari ställdes in pga stormen Malik.)