Tidigare aktiviteter 2015

 

IMG_8076_01Bolmört vid Lillö

Annandagjulvandring på Linne´rundan lördagen 26 december

Annandagsvädret var grått och fuktigt men 49 vandrare infann sig ändå. Christer Neideman inledde med att den traditionsenliga annandagsvandringen nu genomfördes för 43 gången, men att Fågelklubbens Evert Valfridsson vandrat Linne´rundan minst 176 gånger. Vi gick mot Härlövsborg och tittade på några vinterståndare av typiska växter för området t ex renfana och sträv kardvädd. Vid Härlövsborg höll man på att bygga en vall mot översvämningar. Vid Lillöborgen fikade vi i duggregnet och tittade sedan på bolmörtens vinterståndare. Bolmörtsfröna gror inte varje år, men nu fanns det flera stora exemplar av denna ytterst giftiga växt, som sägs ha använts av häxorna för att komma till Blåkulla. På Isternäset rastade en stor flock av vitkindade gäss och många kanadagäss. Dessutom fanns några bläsänder förutom de vanligare gräsänderna. Sammanlagt såg vi 31 fågelarter men bara 4 blommande växter.

cropped-alligator_01.jpg

Föredrag om Everglades onsdagen 25 november

Christer Neideman berättade om Floridas natur under rubriken ”Everglades -ett amerikanskt vattenrike” för ett tjugotal åhörare. Everglades är egentligen ett stort avrinningsområde där vattnet rinner på bred front från den stora sjön Okeechobee söderut mot nationalparken ”Everglades” vid kusten. Området har beskrivits som ”en flod av gräs”, men har skadats av att idag rinner bara 30% av vattnet denna väg. Det mesta vattnet används numera i jordbruket eller av de moderna miljonstäderna längs kusten.

Vegetationen och fågellivet har skadats av detta. Men även om 95% av hägerkolonierna försvunnit finns ett rikt fågelliv åtminstone i de bästa (dvs vattenrikaste) delarna av nationalparken. Förutom många olika slags hägrar, finns ibisar, ibisstork, rosa skedstork, ormhalsfåglar och mycket annat. Alligatorerna är vanliga i dammarna och kanalerna, medan krokodilerna är sällsynta i saltvattnet längs kusten.

För att få en helhetsbild av området bör man också besöka andra reservat i området t ex Ding Darling reservatet på Sanibel på västkusten, och skogsreservat som Corkscrew swamp samt inte minst Okeechobeesjön. Även mindre reservat i det tättbebyggda storstadsområdet t ex Wakodahatchee wetlands är mycket sevärda eftersom många arter vant sig vid att vistas och till och med häcka mycket nära människan!

stosktapetserarebi_01
Stocktapetserarebi  Foto: Kristian Gärdsborn

Sandmarksliv i Änglanejden torsdagen 12 november

Vi var 12 personer som kom och lyssnade på Kristian Gärdsborn, när han visade bilder och berättade om sandmarkernas många sällsynta insekter i biblioteket i Degeberga.

 

12141087_1702001293354545_890158117833264522_o_01
Björnmossa med sporkapslar Foto: Claes G Bengtsson

Mossexkursion den 18 oktober

Carl-Axel (Calle) Andersson, dagens mossexpert tog emot gruppen på sex personer vid samlingspunkten i Vinslöv. Calle berättade att dagens mål, Nävlingeåsen, bytts ut mot ett område mellan Gumlösa och Hanaskog, bland annat för att inte kollidera med jaktintressena. Calle inventerar mossor i ett inventeringsprojekt som leds av Lunds Botaniska Förening och har en av sina inventeringsrutor i trakten, en ruta på en km2 där han hittills noterat 124 mossarter. Dagen är mulen, vindstilla och de senaste dagarnas regn och höga luftfuktighet har gjort att mossorna ”piggnat till” och både blivit lättare att artbestämma, men också vackrare att se på.

Calle lovar oss att hålla sig på en grundläggande nivå, visa oss relativt storvuxna och vanliga mossor och max 25 arter. På ett pedagogiskt sätt visar han oss husmossa, väggmossa med flera, repeterar efterhand och nöter in karaktärer. Men som den inventerare han är kan han inte låta bli att visa upp ovanliga och intressanta arter som vi springer på och när rundan i skogen avslutas innehåller artlistan 37 arter varav en, kornknutmossa, anges som nära hotad på den nya Rödlistan över landets hotade arter. Vi avslutar och tackar Calle för en härlig och väldigt lärorik dag i mossornas värld.

/Kenth Ljungberg

IMG_7872_01

Skogsutflykt till Ryssberget söndagen 4 oktober

Vi var 20 personer som mött upp vid samlingsplatsen, Maxi i Bromölla. En bra deltagaresiffra som förmodligen grundas på bra lokal marknadsföring. Vi möttes av dagens ”färdledare”, Nisse Gabrielsson, som under hela sitt yrkesverksamma liv haft ansvar för skötseln av Trolle-Ljungbys skogar. Vi stuvade in oss i så få bilar som möjligt för att minska vår miljöpåverkan och hålla karavanen samlad på Ryssbergets skogsvägar. Efter ett kort stopp vid en högvuxen och grov bok med ett uppskattat vedinnehåll på 14-15 fm3 åkte vi till nästa stopp, det så kallade ”grevareservatet”. Detta är ett skogsbestånd på drygt 7 ha som lämnats utan åtgärd i cirka 80 år. Utgångsläget var en skött ungskog och syftet att visa ”hur illa det gick” om skogen inte sköttes. Resultatet blev högstammiga träd som alla sökte sig mot ljuset, men där trängsel och svaga kronor lett till självgallring. Nu finns det hålträd och ”ljusbrunnar” med lågor, mossor och örter samt en begynnande bokföryngring. I närheten tittade vi på en torpinäga, där skogsvårdsstyrelsen en gång krävt dikning och granplantering, med statsbidrag, men där naturen ”stretat emot”, granen dött ut och björken invaderat. Därefter visade Nisse hur han jobbar med att föryngra bok och sköta ung bokskog. Nisses försiktiga ljushuggningar (utglesning) vid slutavverkningar och föryngring utan markberedning är nu en allmänt erkänd metod och han har fått stor uppmärksamhet för sin bokskogsskötsel Avslutningsvis tittade vi på ytterligare ett område med ”frivillig avsättning” där äldre träd och lågor sparades till förmån för biologisk mångfald.
Kenth Ljungberg

IMG_7773_01

Svamputflykt söndagen 20 september

Tony Svensson från Puggehatten, Skånes Mykologiska Förening, ledde utflykten, som denna gång gick till den vackra bokskogsravinen Åbjär mellan Östra Sönnarslöv och Huaröd. Regnet upphörde när vi anlände, men den ganska torra hösten gjorde att vi tyckte att det var ganska dåligt med svamp. När vi återvände till bilarna visade det sig att vi trots allt samlat ihop väldigt många sorters svamp. Tony gick sedan genom skörden, bestämde svamparna och berättade hur man känner igen dem och om de var ätliga. Karl-Johan, kantarell, rödgul taggsvamp och mandelkremla var några av de godaste. Men vi fick också lära oss känna igen de giftiga flugsvamparna och se många andra svampar. Tonys artlista omfattade faktiskt  57 olika svamparter!

Framtidsveckan 2015

Tisdagen den 15 ansvarade Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet för de flesta programpunkterna på Regionmuseet.

Först hölls tre korta lunchföreläsningar av tjänstemän från kommunen. Katrine Svensson inledde genom att berätta om kommunens arbete med de nya miljömålen. Antalet mål har minskats och ordnats i fem målområden t ex Mångfald i miljön och God vattenstatus. Förhoppningsvis tas beslut om miljömålen under hösten.

IMG_7744_01

Därefter berättade Daniela Krizanec, Åsa Hammarstedt och Charlotte Svensson om kommunens arbete med Hållbar stadsplanering. Som exempel tog de planerna på det nya området ”Vilans strandäng” väster om Långebro, där man siktar på ”internationell toppklass i hållbar stadsutveckling”.

Lunchföreläsningarna avslutades av Monica Axelsson som berättade om arbetet med den nya havsplanen och om följderna för Kristianstad och kusten vid ett framtida högre vattenstånd. Man räknar med att havet kan stiga cirka 1 m till år 2100, vilket kan medföra översvämningar och erosion längs kusten.

IMG_7755_01

Sedan var det dags för Per Bergström och Magnus Apelqvist från Jönköping att framföra sin miljökabaré ”Globen” en föreställning om människans inverkan på planeten. De började genom att som sportkommentatorer skildra ”matchen” mellan människan och naturen från Linne´s tid till i dag. Människan vann genom att inte bry sig om domarens signaler och genom att dopa sig med olja och miljöförstöring. Efter ”fruktstund” med sång berättade man om vår konsumtion och den nyligen gångna ”Overshoot day” och om skillnaden mellan energi och exergi (energikvalitet). Några sångrefränger som fastnade:”Vi har passerat det bästa i jakten på det mesta” och ”Jag kan inte leva utan dig, men du kan leva utan mig” (om människan och naturen).

Sedan var det filmtime med visning av ”Inte bara honung” av Markus Imhof. Filmen skildrar först småskalig biodling i Österrike och extremt storskalig biodling i USA där bikuporna transporteras runt hela kontinenten. De sjukdomar och parasiter som hotar honungsbina skildrades också liksom hur det kan gå när människan utrotat de pollinerande insekterna som i delar av Kina, där fruktträden då måste pollineras av människorna.

På kvällen gavs först en andra föreställning av ”Globen” och sedan visade Kristian Gärdsborn bilder av det rika insektslivet på de sandiga markerna runt Åhus. Kristian har lagt ner mycket tid på att ta fantastiska närbilder på olika fjärilar och solitära (ensamlevande) bin  tex sovarebin, gökbin och tapetserarebin.

IMG_7758_01

Lördagen den 19/9 anordnades en politikerutfrågning vid Orangeriet i Tivoliparken i samband med Bondens egen marknad-skördefesten. Inbjudna var politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och moderator var Marie Sandgren, Radio Kristianstad. De som satt i panelen var Helen Fritzon och Katarina Honoré (S), Sven Nilsson (C), Radovan Javurec (Fp) och Peter Johansson (M).

Marie frågade på ett skickligt sätt om kommunens hållbarhetsarbete och politikerna svarade oftast positivt även om de lade lite olika tyngdpunkt på olika saker efter sin partifärg. På slutet hettade till något när det kom publikfrågor om byggandet i hundrastgården intill Tivoli och om  Lingenässkolans placering.

Bokbord på bokfestivalen lördagen 5 september

Den 5 september hade vi (Kenth och Barbro) bokbord på Lilla torg i samarbete med Studiefrämjandet. Det var den dagen det mest ösregnade så antalet försäljare var färre än vanligt. Vi var placerade mellan Vuxenskolan och ABF. Båda hade gedigna tält vi hade parasoll och vaxduk. Vi sålde trots detta ett antal böcker och tjänade in 615:- till föreningen. Ett stort tack till de medlemmar som skänkt oss böcker. Det finns många kvar till nästa år. En bra aktivitet men ett tält vore inte fel.
Barbro Ahlner

IMG_7729_01
Clas Bergman berättar om granitens beståndsdelar

Geologins dag 6 september

Den 6 september på eftermiddagen anslöt sig ett 25-tal personer till Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad. Claes Bergman från Högskolan Kristianstad guidade oss och öppnade våra geologiska ögon. Vi började med kyrkan och betraktade predikstol, golv, pelarna, dopfunt m.m. Olika material i det mesta och vi fick reda på fördelar och nackdelar. Här fanns marmor och alabaster(en form av gips) men mycket var i stället sedimentär kalksten. Den ”nya” dopfunten är gjord av diabas (svart granit är ett missvisande namn) som är mycket svårbearbetat. Alltså är inte bara konstnären utan också hantverkarna namngivna. Från kyrkan fortsatte vi till Sparbankshuset och den speciella kalkstenen som är bildad i någon grund vik och tydligt skiktad. Hur lämpligt stenen är till ett hus är frågan. Efter några stopp till t.ex på Lilla torg vid Sandelins där vi såg på ortoceratiter slutade vi i gallerian och betraktade alla ammoniterna i golvet.
Tack för en trevlig vandring i det stundtals regniga vädret.
Barbro Ahlner

IMG_7669_01

Trädgårdsdagen i Bäckaskog söndagen 30 augusti

bivarg_01
Bivarg  Foto: Claes G Bengtsson

Insekternas dag vid Sånnarna söndagen 16 augusti

Det var soligt men blåsigt när 16 personer samlades för att leta humlor, bin och fjärilar under ledning av Kristian Gärdsborn. Kristian visade oss både vanliga arter som puktörneblåvinge, mindre guldvinge, sandgräsfjäril och stenhumlor, som trivdes på de blomrika markerna. Men framförallt fick vi chansen att lära känna många ovanliga och svårbestämda arter t ex fjärilarna hedblåvinge, rödfläckig blåvinge, vitfläckig guldvinge, och storfläckig pärlemorfjäril. Bland bina fick vi se många ovanliga solitära (ensamlevande) arter t ex ett praktbyxbi som grävde sig ett bo och hedsidenbi som samlade pollen på hedblomstren. Vi såg också bivargar på jakt efter bin och två färgglada getingspindlar som lurade på flugor, gräshoppor och småfjärilar.
Christer Neideman

8.vid badbrgn.Foto: Aina Bjerstedt

Floravandring vid Mjönäs onsdagen 5 augusti

Cirka 25 personer samlades vid Mjönäs badplats denna soliga sommarkväll. Kjell-Arne Olsson ledde den ovanligt korta vandringen runt badplatsen och båtplatserna vid den lilla udden i sjön Immeln. Strandbuskagen bestod huvudsakligen av starkt doftande pors och en del brakved. Nära vattnet växte röda fackelblomster och gula videörter. Ute i det grunda vattnet fanns ganska gott om knappsäv och flaskstarr. På lite djupare vatten växte hårslinga och längre bort stack ett tiotal notblomster upp ur vattnet.

Kjell-Arne visade också många olika gräs t ex knägräs, blåtåtel och grenrör. Som sammanfattning konstaterade han att många av de vattenlevande arterna minskat eller försvunnit jämfört med 1990-talet. Orsaken till detta är antagligen den starka brunfärgningen (brunifiering)av vattnet som blivit ett stort problem i våra sjöar och vattendrag.
Christer Neideman

Bromölla

Dvärgarun   Foto: Aina Bjerstedt

Floravandring vid Edenryd torsdagen 23 juli

Ett 25-tal intresserade samlades vid Edenryds badplats och det var en lugn och solig kväll. Kjell-Arne Olsson ledde vandringen söderut längs Edenryds kustled. Vi studerade strandens växter t ex havssäv, havssälting, strandaster och strandkrypa. Speciellt roligt var att se den ovanliga arten bunge som blommade rikligt. Det fanns också gott om den minimala växten dvärgarun med små, rosa blommor. Vi korsade många rejäla stengärdsgårdar och studerade floran på de oftast välbetade ängarna med t ex smultronklöver och höskallra. Efter en stämningsfull fika vid stranden vandrade vi genom ett för dagen ganska torrt kärr där vi hittade kärrsälting och ängsnycklar. Vi återvände samma väg och rundade försiktigt den stora koflocken, som under tjurens överinseende lugnt betraktade oss.
Christer Neideman

rör.jpg

Floravandring vid Friseboda med Kenth Ljungberg onsdagen den 8 juli.

Vandringen startade kl. 18.00 från den stora parkeringsplatsen vid Strandridargården. Vädret var svalt och blåsigt med en och annan regnskur. Ca 30 personer deltog. Norr om parkeringsplatsen hade en stor yta befriats från all bergtall och sandblottor hade skapats.  På ytor där sanden blottats fick vi se nya borsttåteltuvor som var mycket grönare än äldre. Kruståteln hade också blivit mer iögonfallande på röjda ytor. Sedan gick vi på vägen västerut från parkeringen. I närheten av den blev vi visade björkpyrola och klotpyrola, som är typiska för tallskogarna på denna kuststräcka. Växtligheten blev allt frodigare, eftersom sandlagret över den näringsrikare jorden undertill blev tunnare. Så vek vi av österut söder om Kanalen (Segesholmsåns mynningsdel). Här berättade Kenth mycket om landskapets historia med dikningar, kamp mot översandning m.m. . I Kanalen såg vi långa, smala blad som böjdes av strömmen. Det var igelknopp, som nog knappast växte där då man för flera decennier sedan sköljde tvätt i vattnet här.

Så småningom kom vi ner till stranden som vi följde norrut. Här tittade vi närmare på strandgräsen. Det dominerande strandgräset här var en hybrid mellan bergrör och sandrör, östersjörör. Vi såg också lite strandråg och strandkvickrot, men inget rent sandrör. Här såg vi också en martornsplanta, lite strandvial och marviol.

Fikapausen hölls på trädäcket med bord och soffor där spången går ner till stranden, och strax efteråt avslutades vandringen på parkeringsplatsen, där den startades.

Anders Sigfridsson

IMG_7173_01

Floravandring på Åhus trädesmarker torsdagen den 25 juni

Vandringen startade som vanligt vid Blå station kl. 18.00. 25 personer (och tre hundar) deltog. Vädret var molnigt, kyligt och lite blåsigt. Vi började med att gå ut på trädan längs Flötövägen. Där var gott om pukvete och blåeld. Vi såg också oxtunga, knylhavre, rödven, rödsvingel och sandvita. Kjell-Arne Olsson visade oss också den rätt svårobserverade duvvickern.  På en yta där det verkade vara jord upplagd härom året såg vi hamnsenap, kornvallmo och rågvallmo. Faktiskt såg vi också några stånds på den här trädan.

När vi var framme vid cykelvägen nära Lyktan, gick vi över Flötövägen och fortsatte längs Kavrövägens östra sida. Här såg vi jordklöver, som vi kunde jämföra med tidigare hittad humlelusern. Vid en lyktstolpe växte lite luddlosta och en dillsenap.

Slutligen kom vi fram till den äldsta trädan, den väster om Sånnaskolan. Den hade plöjts första gången år 2003 och andra gången år 2013. Här växte också mycket blåeld och en del sandvita och bergssyra. Här var ganska mycket knylhavre. På den östligaste delen hade grov sand lagts ut, och här växte inte mycket.

Vandringen avslutades vid Åhus Horna BK:s loppmarknadsplats, där vi intog fika sittande bekvämt på loppmarknadens stolar som vi lånade.

Anders Sigfridsson

????????????

Sandnejlika

De vilda blommornas dag på golfbanan i Åhus söndagen den 14 juni 2015.

Vädret var ganska bra, ca 19 grader, soligt och blåsigt. Exkursionen leddes av Kjell-Arne Olsson och Karin Hernborg. Ca 50 personer deltog. Vid första stoppet visades vi bl.a. pukvete, puktörne, femfingerört, luddtåtel och svartkämpar. Så småningom kom vi till en sänka. Den hade uppstått genom att man tagit sand där för att bygga upp utslagsplatser och greener. Sänkan hade man sedan tänkt täcka med matjord och så gräs på, men på Kjell-Arnes förslag lät man den i stället vara för spontan kolonisering av växter. Förhoppningen var att där så småningom skulle utvecklas sandstäpp, men hittills hade det inte blivit det. Det glesa växttäcket dominerades av rödsvingel, men vi såg också en del borsttåtel, gul fetknopp och faktiskt någon grusviva. En liten bit längre bort kom vi dock till ytterligare en fd sandtäkt som kommit att kallas ”Kjell-Arnes håla”. Här finns ca 250 kvm med riktig sandstäpp, där kaniner grävt djupa hål. Dessa kunde, fick vi veta av Karin, vara viktiga för vissa sällsynta bin, som kunde gräva bon i kaninhålens kanter. Här såg vi, förutom fler sandnejlikor, en annan typisk växt för sandstäpp, nämligen gräset tofsäxing.

Vi såg också några exemplar av väddklint, som dock inte blommade ännu, men det gav Karin anledning att berätta om dess betydelse för det mycket sällsynta stortapetserarbiet.

Efter exkursionen hade vi en tipsrunda med frågor om natur, golf och Åhus.

Slutligen bjöds deltagarna på grillad korv, kaffe eller te, och resultatet för tipsrundan kungjordes. Ingen hade alla rätt (tolv) men ett par deltagare lyckades få elva rätt.

Anders Sigfridsson

IMG_6955_01Göknycklar

IMG_6969_01

De vilda blommornas dag i Mosslunda söndagen 14 juni

 

IMG_6944_01

Storkdag i Viby lördagen 13 juni

Ett femtiotal intresserade besökte ”storkcentrat” och fick information om storkarna. Christer Neideman och Evert Valfridsson berättade om storkprojektet, om storkarnas liv och om de två paren som häckade i Viby. Honan på gårdsbutiken är 23 år och är inne på sin tredje hanne. Vi kunde se att det fanns en unge i boet på gårdsbutiken och två ungar på potatislagret. Plötsligt uppenbarade sig en femte vuxen stork vars nummer kunde avläsas i tubkikare. Med telefonens hjälp fick Evert fram att det var en besökare från Härnestad, och snart upptäckte vi ytterligare två främmande storkar som flög högt över oss.

De visste kanske att det var storkdag i Viby!

När ringmärkaren Leif Hansson anlänt kördes liften fram mot gårdsbutiken. Men plötsligt gick en hydraulslang sönder och liften blev för tillfället obrukbar. Försöken att täta läckan lyckades inte, men gårdens ägare Fredrik Nordström tog sig i alla fall upp på potatislagrets tak och plockade ner de två ungarna, som kunde ringmärkas till allas glädje. Taket på gårdsbutiken var tyvärr omöjligt att bestiga, så den tredje ungen får vänta tills liften lagats.

Christer Neideman

 IMG_6902_01

Naturnatt med lövgrodesång fredagen 5 juni

 

IMG_6743_01

Cykeltur runt Råbelövssjön söndagen 31 maj

Vi blev endast tre som cyklade den natursköna slingan runt Råbelövssjön. Vi startade vid Balsby badplats där vi såg att den ovanliga strandmolken hunnit bli halvmeterhög –när den blommar är den 2,5-3 m. Vi cyklade i god medvind cykelvägen norrut (dvs på den före detta banvallen) förbi Balsviks gamla kalkbrott. Vi stannade ibland för att titta på växter vid vägkanten och stannade också för att se på utsikten från Österslövs respektive Ekestads badplatser.

Vi rundade sjön vid Ekestad och fortsatte på grusvägen västerut. Nu var det dags för fika, som intogs i vacker vikingamiljö. Nu hade vi motvind och snart kom även några korta regnskurar. Vi fick trösta oss med att vi endast mötte en enda bil och att vi cyklade i en vacker lövskogsmiljö längs stranden nedanför Balsberget. Efter regnet kom solen igen och vi torkade snabbt i den hårda motvinden. När vi rundat Råbelövs gods och passerat gravhögen ”Lundahögarna” kunde vi rulla tillbaka till Balsby i god medvind.

Christer Neideman

majviva Majviva

21e.fotografer Detta foto taget av Aina Bjerstedt

Floravandring på Tosteberga ängars naturreservat den 27 maj

En kväll med sol och utan regnstänk, men vinden från väster var kall. 28 personer hade mött upp. Vi vandrade först mot söder och tittade på gullvivor och S:t Pers nycklar i full blom och pratade om tidigare brukande där nästan tre fjärdedelar av naturreservatet varit åker. Vi hittade sammetsdaggkåpa och luktade på gräset vårbrodd. På ett fuktigare parti sågs slankstarr och massförekomst av den lilla ormbunken ormtunga. Vi kunde jämföra jungfrulin och rosettjungfrulin som båda förekom i blå färgform men också i lila och ljust rosa. Bitvis vandrade vi mellan block och täta buskage, mest hagtorn, slån och rosor, men också olvon, berberis och skogskornell. Lite längre söderut upptäckte vi först tre exemplar av ormbunken låsbräken och strax efter något hundratal! Som om detta inte var nog vandrade vi därefter bland flera hundra exemplar av den lilla orkidén göknycklar. Nu blev det fikapaus i en vindskyddad glänta där solen värmde oss. Vi såg både blommande backsippor och de vars utvecklade fröställningar glänste i kvällssolen. Efter fikat vände vi norrut, gick i rask takt till ett våtmarksområde nära stranden där vi såg majviva, småvänderot, gräset älväxing som är ovanligt utanför Öland och Gotland, knoppade ängsnycklar och några täta bestånd av plattstarr. Vi skyndade vidare för att leta efter den ovanliga fältnockan, hittade blommande solvända och blodnäva samt mycket brudbröd på gång. När vi väl fått ögonen på den första fältnockan framträdde strax ett antal till och snart hade vi räknat in hundratalet. Nöjda kunde vi avsluta vandringen och dra oss mot samlingsplatsen.

Kenth Ljungberg

IMG_6554_01  Hålnunneört = Skånsk nunneört

Vårblommor och vårfåglar på Lingenäset söndagen 26 april

Ett tjugotal intresserade mötte upp vid Norra Lingenäset. Vi lyssnade först till de nykomna sångarna: lövsångare, grönsångare och svarthätta, som alla anlänt under veckan. Vi beundrade blomprakten med mattor av vitsippa och gulsippa, och Barbro Ahlner förklarade skillnaden mellan skogsviol och lundviol. Vi hittade ovanligt mycket vätteros- en rosa parasitisk växt som snyltar på hasselbuskarnas rötter. När vi kom till ”fågeltornet” satt det en majestätisk havsörn i träden på Tärnön och vi kunde samtidigt se både bläsänder, stjärtänder och skedänder.

Vi gjorde en kort avstickare till Södra Lingenäset där vi hittade storrams och såg större hackspetten leta föda , medan taltrasten sjöng.

Efter fika vid grillplatsen avslutade vi med att beundra hålnunneörtens vackra blommor och själva bli beundrade av alla traktens nyutsläppta ungnöt.

Christer Neideman

Titta på lamm i Ekestad lördagen 25 april

Vi var ett glatt gäng på 10 barn och 8 vuxna som samlades på en gård i Ekestad för att titta på de nya lammen. Fårägaren Elisabeth Ekstam berättade om rasen gutefår och hur det går till vid lamning och skötsel av fåren. Sedan infångades ett lamm som man fick klappa på! Efter detta fikade vi framför öppen eld i ett vikingahus där jag berättade lite om betesmarker och vilka djur och växter som trivs där. Det var mycket stoj och lek och barnen uppskattade både de söta små lammen och det spännande besöket i vikingahuset.
Anna Stenberg

Röjardag i Gyetorp lördagen 11 april

Vädret var soligt och varmt när vi röjde buskar och grillade korv. Vi var sju personer, varav Mikael Ulvholt helhjärtat ägnade sig åt att bygga en ny stätta på Bromöllasidan, eftersom den gamla rasade under vår belastning i fjor.

Christer Neideman

klädbytardagen2015-21

Klädbytardag på Barbacka lördagen 18 april

Klädbytardagen var mycket lyckad, och vi fick fin respons från besökarna! Ingegerd hade koll på antal besökare som vi fick ihop till ca 100 st. Antal klädbyten blev 375 st! 46 st deltog i quiztävlingen som Karin höll i samt delade ut godis som Coop sponsrat. 5 st fyllde i kort om att bli medlemmar i Naturskyddsföreningen (varav 3 från en annan kommun).

Röda korset samlade in resten av kläderna som blev över, och det känns bra att allt tas tillvara och kommer till ett bra ändamål. Vi var lagom många som var med och hjälpte till, och allt flöt på bra. En helsida med bilder kom in i Kristianstadsbladet.

Maja Michaelsdotter

tranorDSC_1879

Tranbuss söndagen 29 mars

Dagen började med regn, men vädret bättrade sig i god tid till starten. Vi var 45 personer i bussen under ledning av Evert Valfridsson från Fågelklubben och Christer Neideman. Första stoppet blev storkarna i Viby, där två storkar stod i var sitt bo. Häckningen är på gång och det bevisades av att en tredje stork landade i ena boet varpå en parning snabbt följde.

Vi fortsatte till Pulken, där det föregående kväll räknats in rekordmånga tranor: 8600. Det var svårt att avgöra hur många tranor som fanns på plats men Evert uppskattade antalet till 6000-7000. De var dessutom ganska orädda och lätta att studera från fågeltornet. Efter att vi ätit Härnestads byagilles varmkorv bjöds tranorna också på korn som spreds ut från Ulf Börjessons traktor. Det var ett se- och hörvärt skådespel när de täta tranflockarna trumpetande flyttade sig fram och tillbaka för att lämna utrymme för traktorn. När vi mätta på tranor äntrade bussen var det lagom till att nästa regnskur började. Vi hade alltså tur med både tranorna och vädret!

Christer Neideman

Årsmöte och föredrag om Hörjelgården torsdagen 12 mars

Vid årsmötet konstaterades att antalet medlemmar ökat till 1553. Fyra nya styrelseledamöter valdes in: Claes G Bengtsson, Kristian Gärdsborn, Kenth Ljungberg och Maja Michaelsdotter.

Hjalmar Dahm från Naturskyddsföreningen i Skåne berättade sedan om länsförbundets egen gård: Hörjelgården. Hörjel ligger mellan Äsperöd och Tryde ca 5 km NV om Tomelilla. Föreningen fick gården som en donation år 1976 och markerna var då brukade helt utan konstgödsel och bekämpningsmedel. Man försöker bevara och återskapa ett sjuttonhundratalslandskap med mycket buskar och träd och en rik biologisk mångfald. Speciellt för Hörjel är stubbskottsbruket som återupptagits på en del av marken.

Gården används också som lägerskola, där skolbarn och studenter får lära sig om naturvård och hur jordbruket fungerade förr i tiden. Tyvärr är ekonomin numera ett bekymmer sedan Riksantikvarieämbetet och Region Skåne dragit in sitt stöd till gården. Alla är välkomna att besöka gården och gärna gå med i stödföreningen ”Hörjelgårdens vänner”.
Christer Neideman

Mer natur i din trädgård onsdagen 11 februari

Lennart Pranter som är verksam på St. Hans Backar i Lund berättade och visade bilder på olika sätt att få in lite mer mångfald i trädgården. Genom att sätta upp holkar och bon av olika slag kan man hjälpa t.ex. insekter, fåglar, fladdermöss och igelkottar. Lennart hade med sig och visade upp bl.a. fladdermusholk, olika fågelholkar, humlebo och en mulmholk. Det var 16 personer som lyssnade och efter föredraget gavs tillfälle att tillverka egna insektshotell genom att borra i stubbar och rulla och blanda ihop olika material som Lennart hade med sig. Flertalet av åhörarna borrade, byggde insektshotell och tog med sig hem.

Mikael Ulvholt

Örnbuss söndagen 1 februari

Örnbussen arrangerades i samarbete med naturum Vattenriket och Fågelklubben och lockade cirka 30 deltagare. Vädret var de första timmarna grått med ett lätt duggregn.  Eftersom örnmaten tinat snabbt i det milda vädret hade den tydligen redan blivit uppäten och vi såg till att börja med bara en gammal havsörn vid matningsplatsen utanför Tosteberga hamn.  Men plötsligt satt det i stället en ung havsörn på samma sten. Vi hittade sedan också flera örnar på en av öarna längre ut i skärgården. Efter att vi njutit av byalagets grillade korv blev vädret lite bättre och vi kunde räkna in lite fler havsörnar på långt håll -åtminstone åtta samtidigt och troligen några till.
Bussen skjutsade oss sedan till Landön där vi såg ganska mycket sjöfågel och några örnar på långt håll. På hemvägen klarnade det upp och när vi passerade Viby hade vi turen att se en jagande ung kungsörn nära vägen. Och när vi återvände till Härlövs ängar visade en ung fjällvråk upp sig alldeles intill bussen. Några av oss fick till och med njuta av en kungsfiskare precis utanför naturum.
Christer Neideman

DSC_3518_01

Örndag i Tosteberga söndagen 25 januari

Som vanligt arrangerades örndagen tillsammans med NÖ Skånes Fågelklubb och Tosteberga byalag stod för korvgrillning mm. Detta var den 12:e örndagen och vädret var denna gång mycket milt och nästan vindstilla. Det var gott om örnar: minst 15 havsörnar sågs samtidigt vid matplatsen och totalt sågs cirka 20 havsörnar varav 4 gamla, vitstjärtade örnar. Dessutom sågs tillfälligt en ung kungsörn.

Lars Jarnemo, som tillsammans med sin familj utfodrar örnarna, berättade om hur havsörnstammen ökat och nu kommit tillbaka som häckfågel i alla svenska landskap. Christer Neideman och Nils Waldemarsson kompletterade med mera fakta om havsörnen som tidigare var utrotningshotad och idag finns med ca 30 revir i Skåne och ca 600 par i landet. Ett mycket lyckat exempel på naturvård!
Christer Neideman