Remissvar 2019

Om ändring av Översiktsplan 2013 avseende kusten och havet.  BN 13-2814

Kristianstad kommun har uppdaterat förslaget till Kust och havsplan och kompletterat planen med flera rapporter t ex Erosionsutredning och Kustskyddsstrategier.

Högsta vattenståndet i havet år 2100 har uppdaterats till 2,57 m och lägsta nivå för bebyggelse blir då 3,3m. Det stigande vattenståndet kommer att orsaka erosion och långsamt förflytta stranden inåt land. Detta är egentligen inget problem för det rörliga friluftslivet, eftersom stranden kommer att finnas kvar även om den flyttar sig. Däremot uppstår stora problem om bebyggelse ligger alltför nära stranden, och särskilt om det anläggs hårda erosionskydd t ex av sten eller betong. I så fall försvinner den öppna sandstranden. Stenarna gör att vågornas kraft reflekteras, sanden sugs utåt och erosionen förvärras i närområdet.

Detta har redan hänt på några små avsnitt t ex söder om Revhaken. Enligt Kustskyddsstrategins förslag vill man lösa detta genom att avgränsa dessa strandområden med en stenpir eller hövd och fylla på sand (strandfodring). Strandfodringen måste sedan upprepas så fort vågor och strömmar åter har spolat bort sanden.

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla anser i stället att man bör inleda en ordnad reträtt för att bevara den naturliga sandstranden. De stugor som ligger alltför nära havet och särskilt de som anlagt hårda erosionshinder och därmed redan förstört sandstranden bör avvecklas. Detta blir på lång sikt bättre och billigare än att dyra strandfodringar upprepas gång på gång. Ett första steg måste vara att upplysa allmänheten om att hårda strandskydd skadar sandstränderna och se till så att inga nya hårda erosionshinder byggs eftersom dessa hindrar de naturliga strandprocesserna och ger skador på de angränsande strandområdena. Därefter bör man ta i tu med att avveckla de hårda strandskydd, som trots strandskyddslagen finns idag.

För Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla

Christer Neideman